Aktuality:

 • 31.12.2012 - Na žádost Policie ČR usměrňování dopravy u dopravní nehody v obci Jetřichov.


 • 16.12.2012 - Asistence Záchranné službě při ošetření zraněného člověka u hřbitova.


 • 15.12.2012 - Odchyt psa a následné předání majitelům.

 • 15.12.2012 - Výjezd na základě oznámení občanů o rušení nočního klidu z jednoho místního baru.


 • 13.12.2012 - Opakované řešení drobných krádeží v místních marketech – vše řešeno s přestupci na místě v blokovém řízení.

 • 13.12.2012 - Spolupráce s Policií ČR při zajišťování osoby, která byla následně eskortována do Vazební věznice v Hradci Králové.


 • 11.12.2012 - Asistence pracovníkům finančního odboru při exekučních řízeních v bytech a domech dlužníků.

 • 11.12.2012 - Asistence Policii ČR při dopravní nehodě v ul Soukenická.


 • 27.11.2012 - 08.00 hodin - doprovod vozidlu technických služeb při převozu vánočního stromu z Vižńova na Mírové náměstí.

 • 27.11.2012 - V průběhu dne hlídka MP asistovala při exekučních řízeních finančnímu oddělení MÚ.

 • 27.11.2012 - 22.10 hodin - spolupráce s Policií ČR při narušení veřejného pořádku na tř. Osvobození podnapilým občanem.


 • 25.11.2012 - 01.30 hodin - výjezd hlídky MP ul. U Dolní brány kde došlo k narušení veřejného pořádku.


 • 30.10.2012 - 08.00 hodin - asistence pracovníkům sociálně právní ochrany dětí při kontrolách v rodinách které mají nařízeny dohled.

 • 30.10.2012 - 11.15 hodin - převzetí nalezeného štěněte a umístění do útulku.
 • 29.10.2012 - 10.00 hodin - odchyt psa a následné předání majitelům.

 • 29.10.2012 - 12.00 hodin - zajištění havárie vody v Polákových domech společně s pracovníky Správy majetku města.

 • 29.10.2012 - 17.00 hodin - výjezd do Penny marketu na drobnou krádež.


 • 27.a 28 10 probíhala ze strany MP zvýšená kontrola hřbitova z důvodu blížícího se dne Památky zesnulých.


 • 20.10.2012 - 15.00 hod. - Odchyt zaběhnutého psa u hbitova.

 • 20.10.2012 - 19.50 hod. - Výjezd hlídky na drobnou krádež do jednoho z mísních supermarketů.

 • 20.10.2012 - 20.00 hod. - Spolupráce s RZP a Policií ČR při ošetření zraněné osoby a následný doprovod při převozu do nemocnice.


 • 19.10.2012 - 12.00 hod. - výjezd hlídky do jednoho ze supermarketů na drobnou krádež. Na místě řešeno s přestupcem v blokovém řízení.

 • 19.10.2012 - 14.00 hoh. - Zjištěna silně podnapilá a zraněná osoba v jednom z parků. Osoba převezena do nemocnice na vyšetření kde lékař rozhodl o umístění v protialkoholní záchytné stanici.

 • 19.10.2012 - 17.00 hod. - Další osoba budící veřejné pohoršení v jednom z místních parků. Na místě řešeno v blokovém řízení.


 • 18.10.2012 - Provedena kontrola heren a v jednom případě zjištěno porušení obecně závazné vyhlášky č.2/2012.


 • 14.10.2012 - 07.00 hodin zajištění mladistvé osoby, společně s pracovniky sociálně právní ochrany dětí. Po osobě bylo vyhlášeno celostátní pátrání.


 • 13.10.2012 - 10.00 hod. kontrola společně se sociálním odborem MÚ Broumov v problémových rodinách.

 • 13.10.2012 - 12.30 hod. asistence Policii ČR při domovní prohlídce v obci nedaleko Broumova.


 • 11.10.2012 - Doručování písemností spoluobčanům, kteří nepřebírají poštu.

 • 11.10.2012 - Šetření k záboru místa v ul. Rybářská. Majitel přilehlé nemovitosti upozorněn na nutnost odstranění.


 • 10.10.2012 - Spolupráce s OSPOD při řešení domácích sporů v několika rodinách.


 • 8.10.2012 - Zjištění nepovolené skládky ul. Na Příkopech, zajištění odstranění.

 • 8.10.2012 - Opakované zjištění stání motorových vozidel v ul. Na Příkopech s přestupci na místě řešeno v blokovém řízení.

 • 8.10.2012 - Řešena drobná krádež v jednom s místních marketů. S přestupcem řešeno na místě v blokovém řízení.


 • 5.10.2012 - 9-10.00 hodin asistence Policii ČR při vyšetřovacím pokusu.

 • 5.10.2012 - 11.00 hodin řešení přestupků řidičů parkujících na zelených plochám u hřbitova.

 • 5.10.2012 - 14-16.00 hodin zajištění VP při předvolebním mítinku na Mírovém náměstí.


 • 4.10.2012 - 9-11.00 a 13-15 hodin měření rychlosti v ul. Soukenická, Alšova a tř. Masarykova.

 • 4.10.2012 - 18–19.00 hodin usměrňování dopravy na několika místech Broumova po pádu větví na vozovku.


 • 2.10.2012 - 9.10 hodin při kontrole VP zjištěno pálení listí v ul. Hvězdecká, na místě řešeno domluvou.

 • 2.10.2012 - 9.20.hodin kontrola problémových nájemníků v městských bytech společně s pracovníky Správy majetku města.


 • 30.9.2012 - na základě oznámení hlídka MP vyjížděla v 04.10 hodin do ul. Pionýrská kde z bytu sousedé slyšeli volání o pomoc. Na místě ve spolupráci s HZS otevřen byt ve kterém se nacházela zraněná osoba. Následně osoba předána do péče RZS.

 • 30.9.2012 - v 11.00 hodin odchyt psa ve Schrollově parku. V 16. 00 hodin předán majiteli.


 • 29.9.2012 - v 10.00 hodin vyjížděla hlídka MP na krádež do Penny Marketu podezřelý vyřešen na místě v blokovém řízení.


 • 28.9.2012 - 13.00 hodin zajištění dopravy při průvodu na Mírovém náměstí.

 • 28.9.2012 - 14.40 odchyt psa a následné vrácení majitelům.

 • 28.9.2012 - 17.00 na žádost PČR hlídka MP hledala pacienta z nemocnice, tento následně zastižen v areálu nemocnice a následně předán na interní oddělení.


 • 27.9.2012 - na žádost PČR asistence u domovní prohlídky.


 • 26.9.2012 v 09.30 hodin kontrola společně s pracovníky sociálně právní ochrany dětí v domácnostech s nutným dohledem.

 • 26.9.2012 v 15.00 hodin převoz pejsků z Městského útulku na veterinární kontrolu.

 • 26.9.2012 v 16.00 hodin předání nalezené kabelky s doklady a mobilním telefonem, kterou majitelka nechala položenou na přístřešku pro košíky u jednoho z místních marketů.


 • 24.9.2012 v 07.30 hodin výjezd na žádost zaměstnanců fy. DETAS k vyproštění čápa bílého z vnitřních prostor podnikového komína. Následné vyrozumění pracovníků Záchranné stanice zvířat z Jaroměře a předání čápa do jejich péče. • 24.9. ve 14.30 hodin výjezd na kontrolu psa z Městského útulku, umístěného do náhradní péče v obci Benešov.


 • Nález papouška z rodu Agapornis. V současné době umístěn na služebně MP. Tel. 602817301.


 • Dne 25.4.2012 v dopoledních hodinách proběhla na služebně MP Broumov beseda se žáčky z MŠ Přádlácká. Tématem besedy bylo seznámit děti s činností MP. Nedílnou součástí byla i ukázka vybavení strážníka a služebního vozidla MP pro výkon služby. Besedou provázeli zkušení strážníci MP p. Bureš a p. Hornych.Archív aktualit: 2015, 2014, 2013, 2012

Zpět na hlavní stránku


Copyright © Město Broumov 2012 - 2022, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1564667