Aktuality:


 • 31.12. Výjezd do ul. Máchova kde byla poškozena celkem 4 vozidla a následné zajištění 4 mladíků, které následně.


 • 31.12. Hlídka MP převezla na služebnu Policie ČR k dalším úkonům.


 • 30.12. Předání nalezených dokladů paní z Radvanic.


 • 28.12. kontrola kamerového systému na žádost PČR.

 • 28.12. Předání poškozených dopravních značek z ul. Dlážděná na technické služby.


 • 13.12. výjezd na sídliště Spořilov na oznámení o používání zábavné pyrotechniky.

 • 13.12. Výjezd na oznámení o krádeži zboží v prodejně.


 • 10.12. Asistence RZP při naložení pacienta v ul. Obránců míru.

 • 10.12. Odchyt několika psů.


 • 5.12. Spolupráce s finančním odborem při exekučních řízeních v bytech dlužníků.


 • 4.12. Výjezd na oznámení narušení občanského soužití v herně na Mírovém náměstí.


 • 21.11. Výjezd do ul. Na Příkopech k rušení nočního klidu.

 • 22.11. Asistence technickým službám při přepravě vánočního stromu ze Šonova.

 • 22.11. Opakované výjezdy ke krádežím věcí z odstavených vagonů na nádraží ČD. Fotografie z odstaveného vagonu po jedné nezvané návštěvě.


  20.11. Asistence soudním vykonavatelům při vystěhování nájemníka z městského bytu.

  20.11. Usměrňování dopravy v ul. Přádlácká při technické závadě vozidla.


  Informace o činnosti do 18. listopadu 2013

 • Provedena kontrola společně s pracovníky sociálního odboru v rodinách s nařízeným dohledem.
 • Společně s PČR převezení podnapilé osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.
 • Usměrňování dopravy na tř. Osvobození po dopravní nehodě.
 • Předání záznamu z MKDS pro potřeby kriminální služby.
 • Odchyt psa na Křinickém sídlišti.
 • Při kontrole posádky vozidla s polskou SPZ zjištěn ve vozidle sáček s podezřelou látkou.
 • Na místo přivolána hlídka PČR a následná eskorta osob na služebnu Policie ČR.
 • Usměrňování dopravy v ul. U Dolní brány a zajištění odtahu porouchaného vozidla do servisu občanu SRN.
 • Asistence pracovnicím finančního odboru při exekučních řízeních v bytech dlužníků.
 • Kontrola domů společně s pracovníky Správy majetku města.
 • Na služebně MP proběhla beseda se žáky 3 tříd ŽS Masarykova.

  Informace o činnosti do 24. října 2013

 • Řešeno několik krádeží zboží v prodejnách.
 • Výjezd na rušení nočního klidu na sídlišti Spořilov.
 • Nález jízdního kola.
 • Výjezd hlídky do prodejny ke slovnímu napadání.
 • Měření rychlosti.
 • Kontrola se sociálním odborem rodin s nařízeným dohledem.
 • Při kontrole vozidla u benzinové čerpací stanice zjištěn řidič bez řidičského průkazu.
 • Zjištění osob při krádeži železného šrotu.
 • Usměrňování dopravy na Malém náměstí při osazení kašny.
 • Při kontrole nádraží zjištěny 3 osoby při krádeži věcí z odstavených vagonů.
 • V ul. Na Příkopech zjištěn řidič bez řidičského průkazu.
 • Hašení kontejneru v ul. Lipová.
 • Odchyt chameleona na Křinickém sídlišti.


 • 12.8.2013 - Odchyt psa v areálu hotelu Veba. Po zjištění vrácen majitelům.


 • 8.8.2013 - Výjezd na Mírové náměstí, kde byl zjištěn řidič vozidla který nemá ŘP. Následný převoz řidiče na Policii ČR.


 • 6.8.2013 - Řešení nočního klidu v ul. Obránců míru.

 • 6.8.2013 - Výjezd do ul. Jabloňová,kde došlo k pokousání staršího člověka psem.


 • 5.8.2013 - Výjezd do nemocnice k drobné krádeži a následné převezení pachatele na Policii.


 • 13.7.2013 - Výjezd na sídliště Spořilov pro rušení nočního klidu.


 • 10.7.2013 - Zajištění průjezdu cyklistického závodu na křižovatce ul. Kladská – tř. Osvobození.


 • 6.7.2013 - Výjezd do Tyršovy ulice k napadené ženě. Na místě poskytnuta ženě první pomoc a předání RZP.

 • 6.7.2013 - Řešeno několik krádeží zboží v obchodech. Až na jednoho pachatele který byl předán Policii ČR vše řešeno na místě v blokovém řízení. Ve 4 případech hlídka provedla odchyt psa.


 • 5.7.2013 - V nočních hodinách ve spolupráci s Policií ČR řešeno fyzické napadení v herně v ul. Obránců míru.


 • 24.6.2013 - S nezodpovědným majitelem psa řešeno pokousání malého dítěte.


 • 26.6.2013 - Předání Policii ČR záznam z MKDS pro potřeby trestního řízení.


 • 21.6.2013 - Na sídlišti Spořilov zjištěn mladík pod vlivem alkoholu, který budil veřejné pohoršení. Následně převezen na protialkoholní záchytnou stanici.


 • 18.6.2013 - Opětovně zajištěno několik romských spoluobčanů při krádeži věcí z vagonů na nádraží ČD.


 • 25.6.2013 odchyt zraněné sovy ve fy. Detas a následné předání pracovníkům záchranné stanice v Jaroměři.
 • 23.6.2013 oznámeno rušení nočního klidu v ul. Spojovací. Na místě zjištěna skupina mladíků která byla hlučná. Jeden ze skupiny byl převezen na PČR ke zjištění totožnosti.

 • 23.6.2013 odchyt zaběhnutého psa a následné vrácení majiteli.

 • 21.6.2013 zjištěn pachatel poškozených odpadkových košů ve Schrollově parku. Jelikož byl pod vlivem alkoholu a nespolupracoval, převezen po úkonech na protialkoholní záchytnou stanici.


 • 19.7.2013 opětovně zjištěno několik romských spoluobčanů při krádeži věcí z vagonů na nádraží ČD.


 • 17.6.2013 Na základě žádosti pracovnic Centra sociálních služeb výjezd do ul. Lidická do bytu spoluobčana, který se již dva dny neozval příbuzným. Na základě zjištěných skutečností, byl byt strážníky otevřen, zraněné osobě poskytnuta první pomoc a přivolána RZP.


 • 15.6.2013 Na základě oznámení občana výjezd do ul. St. Opočenského kde byla zjištěna poškozená vitrína a následně zjištěn pachatel.

 • 15.6.2013 Výjezd na oznámení o rušení nočního klidu společně s hlídkou Policie ČR do ul. Obránců míru.


 • 14.6.2013 Ve spolupráci se živnostenským a sociálním odborem MÚ a Policií ČR provedena kontrola heren v Broumově.

 • 14.6.2013 Z MKDS zjištěno napadení osoby a následné zajištění pachatelů.


 • 13.6.2013 Ve dvou případech řešeno občanské soužití v Soukenické ulici.


 • 9.6.2013 Kontrola přítoků Stěnavy, spolupráce s odborem životního prostředí a hasiči při odklízení naplaveného bahna pod viaduktem v Olivětíně. Foto z autobusové zastávky v ul. Alšova po přívalovém dešti.
 • 8.6.2013 Řešení občanského soužití v ul. Dvořákova.

 • 8.6.2013 Vykázání dvou spících osob z parku Alejka.

 • 8.6.2013 Odchyt zraněného psa v Tyršově ulici a zajištění jeho ošetření.

 • 8.6.2013 Zajištění osoby v ul. Soukenická a převoz na Policii ČR k dalšímu opatření.


 • 7.6.2013 Ve spolupráci s PČR řešena krádež věcí z vagonů na nádraží ČD, 10 romských spoluobčanů řešeno v blokovém řízení.

 • 7.6.2013 Řešení fyzického napadení v ul. Soukenická čp. 51.


 • 6.6.2013 Asistence PČR při dopravní nehodě v ul. Gen. Svobody.

 • 6.6.2013 Řešení občanského soužití v ul. Sladovnická 68.


 • Dne 3.6.2013 ve 20.00 hod a ve 23.30 hod opětovné vykrádání vagonů společnosti Diakonie na vlakovém nádraží v Broumově. Zadrženy 4 osoby.


 • Upozornění řidičům - dopravní značení na Mírovém náměstí. Městská policie upozorňuje řidiče na změnu vodorovného dopravního značení na Mírovém náměstí a v přilehlých ulicích (značeno žlutou barvou). Dále pak upozorňuje, že v prvním týdnu měsíce června dojde k úpravě i svislého dopravního značení. Největší změnou bude změna přednosti v jízdě na Mírovém náměstí, kdy vozidlo jedoucí po Mírovém náměstí bude dávat přednost vozidlům přijíždějícím z vedlejších ulic. Jedná se o ulice Hradební, Spojovací, Dlážděná, Branka, Kasárenská, Klášterní. Vše bude značeno při vjezdu na Mírové náměstí DZ IP25a Zóna s dopravním omezením.


 • 15.5.2013 v nočních hodinách ve spolupráci s PČR zadrženo 11 romských spoluobčanů při krádeži věcí z nákladního vagonu v prostoru nádraží ČD. Níže foto zajištěných věcí.
 • Ve spolupráci s PČR eskorta 3 osob polské národnosti.

 • Zjištěna krádež věcí z vagonu na vlakovém nádraží. Na místě řešeno v blokovém řízení.

 • Zjištění pachatele poškozené vývěsky u Ulity a následné předání osoby Policii ČR.

 • Oznámení o podnapilé osobě za hřištěm na Křinickém sídlišti. Po zjištění totožnosti osoby tato předána do péče příbuzných.

 • Zajištění injekčních stříkaček na dvou místech Křinického sídliště

 • Zajištění dopravního značení a spolupráce s TS Broumov při štěrkování komunikace v Polákových a Dělnických domech.

 • Usměrňování dopravy při nástřiku vodorovného dopravního značení na Mírovém náměstí a v okolních ulicích.


 • Upozornění občanům na změnu dopravního značení: MP upozorňuje na změnu vodorovného dopravního značení na Mírovém náměstí a v okolních ulicích. Dále bude v průběhu měsíce května provedena i změna u svislého dopravního značení a MP prosí všechny řidiče o zvýšenou pozornost při průjezdu Mírovým náměstím a přilehlých ulic.


 • 7.5.2013 na žádost Policie ČR eskorta osob na odborné vyšetření do nemocnice v Broumově.


 • 5.5.2013 řešeno s TS a odborem životního prostředí přeplnění kontejnerů na odpady v Benešově u v prostoru bývalé tržnice.

 • Na linku 156 oznámen nález injekčních stříkaček u parkoviště fotbalového hřiště. Zajištěna jejich odborná likvidace.
 • 1.5.2013 v odpoledních hodinách, řešeny pachatelky krádeže věcí z odstavených vagonů na nádraží ČD.

 • 1.5.2013 v nočních hodinách řešeno narušení nočního klidu v Soukenické ulici.


 • MP opakovaně řešila pachatele drobných krádeží zboží v prodejnách.
  • Společně s Policií ČR zakročila proti podnapilému muži který nemocnici poškodil dveře.
  • Řešení narušení nočního klidu ve Schrollově parku.
  • Usměrňovaní dopravy po dopravní nehodě za benzinovou čerpací stanicí.
  • Usměrňování dopravy v ul. Soukenická při havárii vodovodního potrubí.
  • Asistence pracovníkům Správy majetku města při kontrole ubytovny a vyklizení bytu v ul Soukenická.
  • Odchyt několika psů a jejich následně umístění v městském útulku.
  • Asistence pracovníkům sociálního odboru při převozu chovance do diagnostického ústavu.
  • Zajištění parkovaní a veřejného pořádku při běžeckých závodech.

 • I takto se dají odstavit nepojízdná vozidla!! • Foto jak se chovají někteří majitelé vozidel, která dosloužila.
 • 26.3.2013 zajištění veřejného pořádku v areálu nemocnice kde se skupina Romů chovala nevhodně a jeden z Romů poškozoval vnitřní zařízení.


 • 19.3.2013 odchyt psa v prodejně Lidl.

 • Opakované výjezdu do Penny Marketu k pachatelům drobných krádeží zboží. Vše řešeno na místě v blokovém řízení.


 • 18.3.2013 kontrola řidiče motorového vozidla, který požil před jízdou alkohol, následně předán Policii ČR.

 • 18.3.2013 asistence sociálnímu odboru při kontrole v domácnosti sociálně slabých rodin.

 • 14.3.2013 na služebně proběhla beseda z dětmi z MŠ Masarykova.
 • Ve dnech 15-25.3.2013 hlídka MP usměrňovala provoz Na Pasách při kácení stromů.


 • 11.3.2013 Na žádost PČR usměrňování dopravy po dopravní nehodě v ul. Soukenická.


 • V pracovních dnech od 25.2 do 12.3 usměrňování dopravy Na Pasách při kácení stromů.


 • 8.3.2013 v nočních hodinách ve dvou případech řešeno rušení nočního klidu.


 • 5.3.2013 - 21.30 hodin - kontrolován řidič motorového vozidla který projel zákazem vjezdu, následně u řidiče provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem. Řidič předán na PČR k dalším úkonům.


 • 2.3.2013 - 16.30 hodin - výjezd do jednoho z bytů v ul. Na Příkopech kde nájemník ničil vybavení bytu. Následně převoz na interní ambulanci.


 • 5.3.2013 - 12.30 hodin - asistence pracovníkům OSPODu při kontrole v bytech sociálně slabých rodin.


 • 28.2 kolem 11.00 hodin - vyjížděla hlídka nejprve k prodejně Lidl a následně k Penny Marketu ke stejný pachatel odcizil zboží.


 • 26.2.2013 - 11.00 hlídka vyjížděla do Penny Marketu ke krádeži zboží.


 • 24.2.2013 - 05.00 na žádost Policie usměrňovala hlídka MP dopravu při DN autobusu.


 • 17.2.2013 - 20.50 hodin - odchyt psa na Křinickém sídlišti a následné předání psa majiteli.


 • 15.2.2013 - 01.30 hodin - zajištění osoby poškozující majetek a následné předání Policii ČR.


 • 12.2.2013 - od 06.00 do 12.00 hodin - asistence Policii ČR při domovních prohlídkách.


 • 8.2.2013 - 10.45 hodin - zajištění lékařského ošetření osobě u marketu Lidl se zdravotní indispozicí.

 • 8.2.2013 - 16.45 hodin - na žádost starostky obce Heřmánkovice odchyt toulavého psa a zajištění jeho ošetření veterinárním lékařem.


 • 7.2.2013 - 12.05 hodin - na základě upozornění spoluobčanů zjištění pachatelů krádeže železa. Poté řešeno v blokovém řízení.


 • 19.1.2013 - 19.50 hodin - spolupráce s Policií ČR při pátrání po pohřešované dívce.

 • 19.1 2013 - 23.20 hodin - na žádost záchranné služby, asistence při ošetření a naložení pacienta v Olivětíně.


 • 18.1.2013 - 10.00 hodin - vyhledání záznamu z MKS pro potřeby Policie ČR.

 • 18.1.2013 - 12.00 hodin - odchyt psa a jeho umístění v útulku.


 • 6.1.2013 - Zadržení dvou osob poškozujících zaparkovaná vozidla na parkovišti vedle Městského úřadu a spolupráce s Policií ČR.
 • 2.1.2013 - Na žádost Policie ČR šetření k nálezu mrtvého těla v Klášterní zahradě.


 • 1.1.2013 - 9.00 hodin - na žádost Policie ČR přítomnost strážníka MP u ohledání místa činu.

Copyright © Město Broumov 2012 - 2022, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1550169