Aktuality:


 • 21.9.2014 v dopoledních hodinách ve spolupráci z HZS a Policií ČR bylo vyproštěno vozidlo z Liščího potoka, kam sjelo z parkoviště kde ho majitel řádně nezajistil. • 22.9.2014 řešení černé skládky u Polákových domů.


 • 23.9.2014 ve večerních hodinách ve spolupráci s Policií ČR řešeno občanské soužití v ul. Na Příkopech.


 • 24.9.2014 v odpoledních hodinách v parku Alejka zjištěn bezdomovec, který budil veřejné pohoršení močením na lavičky. Dechová zkouška u zmíněné osoby byla pozitivní s výsledkem 2,6 promile. Po lékařském vyšetření osoba převezena na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.


 • 18.9.2014 usměrňování dopravy v ul. Šalounova při opravě svršku chodníku.


 • 17.9.2014 řešení drobné krádeže v prodejně Lidl.


 • 14.9.2014 2x odchyt psa a umístění v kotci na služebně MP.


 • 13.9.2014 opakovaná kontrola osob pohybujících se po parku Alejka.


 • 12.9.2014 v odpoledních hodinách zajištění motorového vozidla v ul. U Horní brány, které odjelo od dopravní nehody.


 • 11. a 12.9.2014 opakované doručování písemností osobám, které si je nepřebírají.


 • 8.9.2014 vykázání spící osby z dětského hřiště.


 • 7.9.2014 opakované vykázání osob pod vlivem alkoholu z parku Alejka.


 • 6.9.2014 předání záznamu z kamerového systému Policii ČR.


 • 4.9.2014 2x odchyt psa a umístění do kotce na služebně MÚ.


 • 2.9.2014 vykázání podnapilého klienta z budovy MÚ.


 • 1.9.2014 nález peněženky a následné předání majiteli.


 • 29.8.2014 kontrola společně se soc. odborem v rodině s nařízeným dohledem.


 • 27.8.2014 v odpoledních hodinách provedena kontrola heren společně s pracovníky sociálního odboru.


 • 24.8.2014 v nočních hodinách kontrola mladíků na sídlišti Spořilov, kteří obcházeli zaparkovaná vozidla.


 • 22.8.2014 v podvečer vykázání osob v podnapilém stavu z dětského hřiště v Olivětíně.


 • 21.8.2014 asistence pracovníkům finančního odboru při exekučním řízení.

 • 21.8.2014 zajištění dvou mladistvých pachatelek krádeže zboží v prodejně na Mírovém náměstí.


 • 20.8.2014 řešení krádeže mobilního telefonu – věc předána Policii ČR.


 • 19.8 2014 ve večerních hodinách vykázaní patry mladíků v ul. U Větrolamu.


 • 18.8.2014 Odchyt husy a umístění na služebně MP.


 • 17.8.2014 Asistence PČR při domovní prohlídce v ul. Soukenická.


 • 15.8.2014 Ve večerních hodinách kontrola vozidla jenž nesvítilo.


 • 14.8.2014 Asistence finančnímu odboru při exekučním řízení.

 • 14.8.2014 Usměrňovaní provozu v ul. Střelnická při poruše kamionu.


 • 13.8.2014 Nález zraněného psa na cyklostezce pod klášterem, zajištění ošetření a předání majitelům.

 • 13.8.2014 Výjezd na oznámení o krádeži v Penny marketu – řešeno v blokovém řízení.

 • 13.8.2014 předání kamerového záznamu pro potřeby PČR.


 • 17.7.2014 V ranních hodinách kontrola osob ve Schrollově parku. U jedné osoby zjištěn neplatný OP věc předána na správní odbor MÚ.


 • 16.7.2014 Usměrňování dopravy při pracech na přemostění u hotelu Veba.


 • 15.7.2014 Asistence sociálnímu odboru MÚ při výkonu soudního rozhodnutí.

 • 15.7.2014 Kontrola cizích státních příslušníků při prodeji zboží na parkovišti u prodejny Lidl.


 • 14.7.2014 Ve večerních hodinách zajištění podnapilé ženy v ul. Na Hradbách.


 • 13.7.2014 Zajištění jízdního kola odloženého na komunikaci v ul. U Dolní brány.

 • 13.7.2014 Odstraněné kadávéru kočky z komunikace u polikliniky.

 • 13.7.2014 Společně s hlídkou PČR výjezd do ul. Kasárenská, kde byla zadržena dvojice pachatelů krádeže vloupáním do objektu.


 • 11.7.2014 Hlídka MP v ranních hodinách vykázala z prostoru Mírového náměstí bezdomovce v podnapilém stavu.

 • 11.7.2014 Zajištění propadu vozovky na Mírovém náměstí osazení DZ předání pracovníkům technických služeb.


 • 10.7.2014 Zajištění osoby budící veřejné pohoršení v Olivětíně a následné převezení na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.


 • 9.7.2014 Odchyt psa a převoz na útulek.


 • 8.7.2014 Zjištěna spící osoba v podnapilém stavu na cyklostezce.


 • 5.7.2014 Zajištění DN cyklisty v ul. Lidická.

 • 5.7.2014 V nočních hodinách společně s hlídkou PČR opakovaně řešeno rušení nočního klidu v ul Na Příkopech a Tyršova.


 • 4.7.2014 Zjištěn unik provozních kapalin z vozidla v ul. Rybářská.
 • 4.7.2014 Výjezd hlídky na drobnou krádež do prodejny Hruška v ul. Rybářská.


 • 18.6.2014 Usměrňování provozu v ul. Soukenická při zásahu HZS.


 • 17.6.2014 Na základě oznámení občanů zadržena dvojice mladíků po krádeži motocyklu.

 • 17.6.2014 Hlídka řešila narušení občanského soužití v ul. B. Němcové. Věc předána ke správnímu řízení.


 • 16.6.2014 Ve spolupráci s Policií ČR zajištění dopravy při přistání vrtulníku LZS v ul. Soukenická.


 • 13.6.2014 Předání záznamu z kamerového systému Policii ČR o napadení osoby v ul. Soukenická.

 • 13.6.2014 Opakovaná kontrola v domech v majetku města se zaměřením na sklepy a půdní prostory.


 • 11.6.2014 Sběr lékovek pod restaurací Střelnice.
 • 10.6.2014 Odchyt mláděte dravce a předání pracovníkům záchranné stanice.
 • 9.6.2014 Sběr použitých injekčních stříkaček na půdě domu.
 • 8.6.2014 V Olivětíně zjištěni dva mladíci kteří opalovali kabely. Věc oznámena na odbor životního prostředí.


 • 7.6.2014 Hlídka vykázala z prodejny Lidl bezdomovce kteří obtěžovali nakupující spoluobčany.


 • 5.6.2014 Hlídka odstranila na nádraží ČD uhynulého psa.


 • 26.5.2014 Odchyt zraněného ptáka v ul. Boženy Němcové a předání pracovníkům záchranné stanice Jaroměř.

 • 26.5.2014 Společně s pracovníky sociálně právní ochrany dětí kontrola v bytě rodiny s nařízeným dohledem.

 • 4.5.2014 Zajištění převráceného kontejneru v ul. Strmá.

 • 4.5.2014 Společně s PČR zajištění dopravy při přistání vrtulníku LZS na tř. Masarykova.
 • 1.5.2014 Výjezd na drobnou krádež do Penny Marketu.

 • 1.5.2014 Řešení občanského soužití v ul Smetanova.


 • 30.4.2014 Zajištění nálezu trezorové skříně z řeky u podniku Veba.

 • 30.4.2014 Asistence OSPOD při kontrole v bytě rodiny s nařízeným dohledem.

 • 30.4.2014 Asistence pracovníkům SMM při předání bytu v ul. Soukenická.

 • 30.4.2014 Na MKDS zjištěna osoba na kterou byl vydán příkaz k dodání do VTOS.

 • 30.4.2014 Osoba následně omezena na svobodě a předána PČR.


 • 29.4.2014 Vykázání podnapilých osob z parkoviště Penny Marketu.

 • 29.4.2014 Odstranění injekční stříkačky nalezené v ul. Na hradbách.

 • 29.4.2014 Asistence RZS při převozu pacienta do nemocnice.


 • 25.4.2014 Odchyt 5 psů v Rožmitále a umístění v útulku.


 • 24.4.2014 V nočních hodinách výjezd do Olivětína na rušení nočního klidu – řešeno v blokovém řízení.

 • 24.4.2014 Odchyt psa na tř. Osvobození.

 • 24.4.2014 Výjezd do penny marketu na drobnou krádež.

 • 24.4.2014 Se sociálním odborem kontrola v rodině s nařízených dohledem.

 • 24.4.2014 Na služebně MP proběhla beseda se žáky 1 třídy ZŠ Masarykova.

 • 24.4.2014 Odchyt hada v zahradě ZŠ Hradební.
 • 23.4.2014 Asistence RZS při ošetření zraněné osoby v parku Alejka.


 • 22.4.2014 Výjezd do prodejny Lidl k pachateli krádeže.

 • 22.4.2014 Usměrňování dopravy na tř. Masarykova při nástřiku vodorovného dopravního značení.


 • 21.4.2014 Zajištění nálezu jízdního kola.

 • 21.4.2014 Vykázání podnapilé osoby z Mírového náměstí.


 • 18.4.2014 Výjezd na oznámení o napadení osoby v Penny Marketu – řešeno oznámením k přestupkové komisi.


 • 17.4.2014 Ve spolupráci s Policií ČR zajištění dopravy a veřejného pořádku při návštěvě prezidenta republiky.


 • 14.4.2014 Zajištění dopravní nehody v ul. Soukenická.

 • 14.4.2014 Zajištění dopravního značení při poruše vodovodního řádu v ul. Na Příkopech a Tyršova.


 • 13.4.2014 Výjezd hlídky MP do ul. Alšova k narušení občanského soužití.


 • 8.4.2014 V ranních hodinách zjištěna krádež měděných svodů v areálu nemocnice. Pachatelé následně zjištěni.


 • 7.4.2014 Při kontrole budov na tř. Masarykově zjištěni dva spoluobčané při krádeži nerezových trubek. Viz. foto zajištěných trubek ve sběrně.

 • 7.4.2014 Odchyt psa v obci Heřmánkovice a předání majiteli.


 • 6.4.2014 Řešeno občanské soužití před prodejnou Penny market mezi romskou komunitou.


 • 4.4.2014 Kontrola podnapilé osoby v Olivětíně na nádraží ČD.

 • 4.4.2014 Kontrola domů v obci Benešov společně s odborem životního prostředí.


 • 2.4.2014 Předání nálezu majitelce v Benešově.

 • 2.4.2014 V nočních hodinách na vlakovém nádraží zadržena dvojice pachatelů při krádeži dřeva.


 • 25.3.2014 Doručování písemností pro odbory MÚ.


 • 17.3.2014 Zjištěn v ul. Dvořákova muž v podnapilém stavu.


 • 21.3.2014 Opakovaně řešeno občanské soužití na parkovišti před Penny marketem.


 • 20.3.2014 Usměrňování dopravy u hotelu Veba při kácení stromů.

 • 20.3.2014 Asistence Policii ČR při domovní prohlídce.

 • 20.3.2014 Společně s finančním odborem exekuce v bytech dlužníků.


 • 13.3.2014 Z kamerového systému zjištěna skupina mladíků která převracela dopravní značky v ul. U Horní brány. Vyřešeno v blokovém řízení.

 • 13.3.2014 Řešena krádež v prodejně Lidl.


 • 8.3.2014 Kontrola v bytech společně se sociálním odborem.

 • 8.3.2014 Zajištění místa DN ul. Smetanova.


 • 7.3.2014 Kontrola kontejnerových stání s odborem životního prostředí.

 • 7.3.2014 Předání psa do náhradní péče.


 • 6.3.2014 Zjištění podnapilého muže pod hotelem Veba.


 • 3.3.2014 Odchyt psa v areálu pekárny.


 • 1.3.2014 Odchyt a zjištění majitele psa ve spluráci s MP Neratovice.


 • 2.3.2014 V ranních hodinách zadržení pachatele vloupání do objektu v ul. Máchova ve spolupráci.


 • 28.2.2014 zajištění kanálové vpusti a krytu kanálu v ul Pod strání. Předání na TS.


 • 25.2.2014 Asistence pracovnicím finančního oddělení při exekučních řízeních.

 • 25.2.2014 V katastru obce Benešov zjištěn občan při krádeži dřeva.
 • 21.2.2014 Výjezd hlídky na oznámení o narušení občanského soužití do ul. Soukenická.


 • 20.2.2014 Předání nálezu finanční hotovosti na pokladnu města.


 • 19.2.2014 Kontrola domů ve správě majetku města.


 • 18.2.2014 Při kontrole hřbitova vykázáni návštěvnici, kteří zde měli i své čtyřnohé miláčky.


 • 17.2.2014 Nález mopedu Babetta v ul. Komenského.

 • 17.2.2014 Společně s pracovníky sociálního odboru kontrola v bytech rodin s nařízeným dohledem.


 • 14.2.2014 Při obchůzkové činnosti v centru města byl hlídkou zadržen muž v celostátním pátrání.


 • 12.2.2014 Zjištěn spící opilec v ul. Tyršova. Předán přítelkyni a vyřešen následně v blokovém řízení.

 • 12.2.2014 Vykázání osob z parku před prodejnou Penny z důvodů požívání alkoholu a podnapilosti.


 • 11.2.2014 Řešeno v blokovém řízení narušení veřejného pořádku na autobusovém nádraží.

 • 11.2.2014 Výjezd na vlakové nádraží ke krádeži dřeva. Pachatel řešen v blokovém řízení.


 • 6.2.2014 v 10.00 hodin společně s finančním odborem provedena kontrola placení místních poplatků v Rožmitále.

 • 6.2.2014 v 11.00 hodin nález mopedu zn.Puch v Alejce. Na místě převzato Policií ČR jelikož se jedná o kradený moped z jedné garáže v ul. Máchova.


 • 5.2.2014 ve 23.00 hlídky MP do ul. ČSA k rušení nočního klidu. Na místě řešeno v blokovém řízení.


 • 3.2. v 10.00 hodin provedena společně s pracovníky sociálního odboru kontrola v bytech u rodin s nařízeným dohledem.

 • 3.2. Ve 14.40 kontrola osob v prodejně Lidl po oznámené krádeži zboží.


 • 30.1. asistovala MP při domovní prohlídce pracovníkům Služby kriminální policie a vyšetřování.

 • 30.1. Na základě žádosti MP v Nowé Rudě byl vyrozuměn majitel zaběhnutého psa, aby si svého miláčka vyzvedl v polské Bartnici. Jednalo se o zaběhnutého psa ze závodu psích spřežení, které se uskutečnilo na Janovičkách.

 • 30.1. V 16.30 téhož dne hlídka kontrolovala osoby pod Černou stezkou. Osoby musely být z místa vykázány jelikož zde pracovníci TS prováděli prořezávku stromů.


 • 29.1. v 10.30 hodin hlídka MP vyjela do ul. Soukenická kde bezdomovci navštívili jeden z neobydlených objektů.


 • 26.1. byl na základě spolupráce s Městskou policií v Nowé Rudě předán zatoulaný pes polským majitelům. K předání došlo v Městském útulku.

 • 26.1. V ranních hodinách téhož dne byli odchyceni volně pobíhající pejsci na sídlišti Spořilov a umístěni v městském útulku.


 • 20.1. V dopoledních hodinách ve spolupráci s pracovníky Krajské veterinární správy kontrola 12 psů u majitelky v Rožmitále.

 • 20.1. Zajištění veterinární péče a umístění 7 psů do Městského útulku.


 • 18.1. V 19.35 odchyt psa v ul. Soukenická který pobíhal mezi auty a jeho následné umístění do Městského útulku.


 • 17.1. v 15.30 hodin výjezd hlídky MP do Alejky k osobě v podnapilém stavu. Po kontrole totožnosti osoba park opustila.


 • 15.1. Asistence Policii ČR při otevření bytu.

 • 15.1. V ul. Na Výsluní kde se po komunikaci pohybovalo stádo ovcí. Zjištění majitele který si ovce zajistil.


 • 14.1. odchyt psa na Janovičkách a umístění v útulku.


 • 13.1. zjištění krádeže věcí z vagonů na vlakovém nádraží.


 • 11.1. Usměrňování dopravy po dopravní nehodě.


 • 8.1. Opakované výjezdy do Penny marketu na drobné krádeže. Všechny tyto krádeže řešeny na místě v blokovém řízení.


 • 3.1. Odchyt psa na parkovišti u hřbitova a předání majitelce.
Archív zpráv: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012.

Zpět na hlavní stránku


Copyright © Město Broumov 2012 - 2024, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1584693