Aktuality:

 • Spuštění tísňového volání 156 – Městská policie Broumov policie - Dne 19.11.2015 byla v 11:00 h spuštěna linka tísňového volání 156 – Městská policie Broumov. Po vytočení telefonního čísla bude občan naváděn přes telefonní automat. Městská policie Broumov je umístěna pod číslem 4.

 • 18.8. Oznámení o poškozeném kanále na Hejtmánkovickém mostu. Zajištění značení a vyrozumění správy a údržby silnic.


 • 17.8. v 00.45 úprava dopravního značení po vandalech v ul. U Dolní brány.

 • 17.8. v 22.40 kontrola areálu nemocnice na základě oznámení ostrahy že se zde pohybují osoby.


 • 16.8. v 01.30 řešena trojice mladíku na Křinickém sídlišti pro rušení nočního klidu.

 • 16.8. v 10.30 výjezd na krádež zboží do Penny Marketu.

 • 16.8. v 12.50 odchyt kočky v Manor Housu.

 • 16.8. v 15.00 zajištění dopravní nehody před Městským úřadem.


 • 15.8. v 04.30 převoz přestupce ve spolupráci s PČR na protialkoholní záchytnou stanici.


 • 21.7.2015 Zajištění odvozu klienta sociálního odboru na zdravotní středisko.

 • 21.7.2015 Zajištění dopravy po DN vozidla v ul. Jiráskova. • 20.7.2015 Vykázání bezdomovců z prostoru parkoviště u Penny marketu.

 • 20.7.2015 Nález OP předán na správní odbor.


 • 19.7.2015 Zajištění dopravy a spolupráce s HZS při odstraňování následků vichřice - odstranění popadaných stromů v ul. U Větrolamu, Schrollův park, tř. Osvobození.
 • 19.7.2015 Odchyt zraněného dravce na tř. Osvobození a umístění do záchranné stanice Jaroměř.


 • 18.7.2015 Vykázání bezdomovců z prostoru vlakového nádraží.


 • 6.7.2015 V ranních hodinách výjezd hlídky na rušení nočního klidu do Polákových domů.


 • 4.7.2015 V odpoledních hodinách společně s PČR řešeno občanské soužití v ul. Soukenická.

 • 4.7.2015 Zajištění místa dopravní nehody. Spolupráce s IZS.
 • 3.7.2015 Řešen hlídkou MP mladík který z Mírového náměstí odnesl dopravní značku.


 • 30.6.2015 Zajištění nálezu jízdního kola u nemocnice.


 • 25.6.2015 Asistence pracovníkům Úřadu práce při kontrolách v bytech osob pobírající sociální dávky.


 • 24.6.2015 Asistence pracovnicím soc. odboru při kontrole v rodinách s nařízeným dohledem.

 • 24.6.2015 Vykázání omladiny z nádraží ČD.

 • 24.6.2015 Odchyt psa z areálu hotelu Veba a jeho následné umístění v záchytném kotci na MP.


 • 23.6.2015 Ve spolupráci s Policií ČR zajištění věcí pocházejících z trestné činnosti a uložení na MP.


 • 26.2.2015 Při hlídkové činnosti zjištěny použité injekční stříkačky v parku Alejka – provedena jejich odborná likvidace.
 • 26.2.2015 Asistence pracovníkům finančního odboru při exekučním řízení v bytech dlužníků.


 • 25.2.2015 Provedena kontrola heren se zaměřením na mládež.


 • 24.2.2015 Na základě žádosti sociálního odboru provedena kontrola na přítomnost drog u klientů.

 • 24.2.2015 Řešena hlídkou MP drobná krádež v prodejně Penny.


 • 23.2.2015 V odpoledních hodinách poskytnuta první pomoc a zajištění lékařské pomoci muži v podnapilém stavu který ležel na komunikaci na Mírovém náměstí. Následně zjištěn ve Schrollově parku muž který zde budil veřejné pohoršení. Oba muži následně řešeníi v blokovém řízení.


 • 22.2.2015 Řešení narušení občanského soužití v ul. na Příkopech.


 • 20.2.2015 Asistence pracovnicím sociálního odboru při kontrole v bytě osob s nařízeným dohledem.


 • 19.2.2015 V podvečerních hodinách odchyt psa.


 • 18-19.2.2015 Společně s dalšími složkami IZS pátrací akce po pohřešované dívce.


 • 18.2.2015 Zajištění dokumentů pro exekutorský úřad.


 • 17.2.2015 V ranních hodinách odchyt psa u nemocnice, kde obtěžoval spoluobčany. Následně umístěn do útulku.


 • 15.2.2015 Výjezd do ul. Na Příkopech kde došlo k narušení občanského soužití.


 • 14.2.2015 Kontrola sklepních prostor jednoho z domů ve správě města.

 • 14.2.2015 Předání záznamu z MKDS Poicii ČR.

 • 14.2.2015 Odchyt zaběhnutého psa.

 • 14.2.2015 Kontrola návštěvníků Rock clubu a vykázání osob pod vlivem alkoholu.

 • 14.2.2015 Výjezd hlídky k Penny marketu kde bezdomovec obtěžoval nakupující.


 • 13.2.2015 Zjištění pachatele znečištění veřejného prostranství u parkoviště Střelnice.

 • 13.2.2015 Řešeno v blokovém řízení.

Copyright © Město Broumov 2012 - 2022, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1564642