Aktuality:

 • 9.8.2016 - 11.00 vykázání bezdomovce z areálu firmy na Kostelním náměstí.

 • 9.8.2016 - 17.00 asistence záchranné službě při ošetření osoby po pádu z hradeb.
 • 8.8.2016 - 9.00 řešení dopravy na Mírovém náměstí.

 • 8.8.2016 - 2.50 vykázání podnapilé osoby z areálu fotbalového hřiště.


 • 7.8.2016 - 17.00 Řešení parkujících vozidel u fotbalového hřiště.

 • 7.8.2016 - 19.00 vykázání osoby z budovy nemocnice.


 • 6.8.2016 - 17.00 Vykázání bezdomovců z parku Alejka.

 • 6.8.2016 - 17.15 vykázání podnapilého muže z ul. Máchova.

 • 6.8.2016 - 22.30 odchyt psa v ul. Kladská a předání majitelce.


 • 4.8.2016 - 14.30 asistence pracovníkům finančního odboru při řešení správního deliktu.

 • 4.8.2016 - 22.45 řešeno rušení nočního klidu na Křinickém sídlišti.


 • 1.8.2016 - 00.30 řešeno narušení veřejného pořádku ve Schrollově parku.

 • 1.8.2016 - 11.00 řešení sousedských vztahů v ul. Lidická.

 • 1.8.2016 - 16.50 odchyt psa ve Schrollově parku.


 • 31.7.2016 - 10.00 spolupráce s PČR při převozu nálezu kola z ul. Smetanova.


 • 30.7.2016 - 8.30 výjezd k uvízlé kuně v síti brankové konstrukce a její vyproštění. • 30.7.2016 - 11.30 předání nalezené bankovní karty majitelce.


 • 17.5.2016 - 9.00 zajištění dopravy v ul. gen. Svobody nevhodně parkující vozidla.

 • 17.5.2016 - 19.45 vykázání osoby z autobusové zastávky u nemocnice – bezdomovec.


 • 16.5.2016 - 21.00 Zajištění nálezu věci v ul. Obránců míru.


 • 14.5.2016 - 9.00 převoz zraněného psa na veterinární ošetřovnu.

 • 14.5.2016 - 15.15 zajištění kadavéru uhynulého psa v ul. Dvořákova.

 • 14.5.2016 - 00.45 zajištění dopravní nehody v ul. Smetanova.


 • 13.5.2016 - 12.00-15.00 VP zajištění při návštěvě velvyslance USA.

 • 13.5.2016 - 15.00-17.00 měření rychlosti – 3 přestupci.


 • 12.5.2016 - 8.15 dokumentace skládky v Olivětíně – spolupráce s odborem ŽP.


 • 24.4.2016 - 12.10 odchyt psa na tř. Osvobození.

 • 24.4.2016 - 17.00 zajištění dopravy a parkování vozidel u fotbalového hřiště.


 • 23.4.2016 - 02.30 zjištění podnapilé osoby ležící na chodníku v ul. Přádlácká – předání osobě blízké, která zajistila odvoz.

 • 23.4.2016 - 10.00 řešení sousedských vztahů v ul. Lidická.


 • 21.4.2016 - 09.40 předání záznamu z MKDS pro potřeby Policie ČR – dopravní nehoda.

 • 21.4.2016 - 10.45 zajištění podnapilé osoby v ul. Tyršova.


 • 20.4.2016 - 19.45 krádež v Penny marketu a předání osoby Policii ČR.


 • 18.4.2016 - 17.00 nález mopedu u benzinové pumpy.

 • 18.4.2016 - 19.45 narušení občanského soužití v ul. Soukenická.


 • 17.4.2016 - 12.00 odchyt psů v obci Hynčice.

 • 17.4.2016 - 18.00 krádež zboží v Penny marketu řešeno v blokovém řízení.


 • 16.4.2016 - 01.45 společně s hlídkou Policie ČR řešeno občanské soužití v restauraci u Kostela.

 • 16.4.2016 - 04.10 rušení nočního klidu v ul. Na Příkopech.

 • 16.4.2016 - 10.00 nález sražené srny na tř. Osvobození předáno telefonicky hospodáři honitby.

 • 16.4.2016 - 16.00 předání záznamu z MKDS Policii ČR krádež věcí z garáže v ul. Na Příkopech.


 • 15.4.2016 - 19.00 vykázání osoby z bytu v ul. Na Příkopech.

 • 15.4.2016 - 20.30 výjezd na narušení občanského soužití v ul. Soukenická.


 • 14.2.2016 - 17.15 nález dopravní značky v ul. Husova.


 • 12.2.2016 - 01.45 odchyt psa na Spořilově.

 • 12.2.2016 - 12.45 kontrola se sociálním odborem v Polákových domech.


 • 9.2.2016 - 09.00 společně se stavebním odborem provedena kontrola domu v ul. Dvořákova. Ve večerních hodinách provedena kontrola barů a restaurací v centru města.
 • 8.2.2016 - 19.45 na Křinickém sídlišti zjištěna skupinka mladistvých požívající alkohol. Po zjištění totožnosti věc předána pracovníkům sociálního odboru.


 • 1.2.2016 - 11.30 asistence pracovníkům sociálního odboru při převozu klienta.


 • 31.1.2016 - 10.00 zajištění sběru injekčních stříkaček v ul. Na Příkopech.

 • 31.1.2016 - 11.00 asistence při transportu pacienta v pečovatelském domě.


 • 30.1.2016 - 23.35 výjezd do ul. Generála Svobody na rušení nočního klidu. U přestupce zjištěn alkohol.


 • 29.1.2016 - 12.55 spolupráce se záchrannou službou u opilé ženy v parku Alejka a převoz do místa bydliště.

 • 29.1.2016 - 19.30 zajištění pohotovostní služby ČEZu při poruše trafostanice v ul. Dvořákova.

 • 29.1.2016 - 21.30 zajištění podnapilé mladistvé osoby na zastávce autobusu u Lidlu řešeno se sociálním odborem.


 • 28.1.2016 - 12.00 spolupráce s Kriminální službou při ohledání místa v ul. Hvězdecká.


 • 27.1.2016 - 10.30 odchyt dvou psů ve spolupráci s Policií ČR v obci Jetřichov.


 • 21.1.2016 - 08.30 odchyt psů na sídlišti Spořilov.

 • 21.1.2016 - 13.30 zjištění motorového vozidla na cyklostezce, řidič vyřešen v blokovém řízení.

 • 21.1.2016 - 17.00 zjištěn muž v podnapilém stavu u hotelu Veba – převezen do místa bydliště kde byl předán rodině.


 • 20.1.2016 - 02.00 vykázání podnapilého muže z areálu nemocnice.


 • 19.1.2016 - 22.30 zajištění pomoci řidiči porouchaného vozidla na Mírovém náměstí.
Copyright © Město Broumov 2012 - 2022, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1550172