Zprávy z roku 2019:

 • Dne 16.12.2019 hlídka MP předváděla dvě osoby k jednání Komise pro projednávání přestupků města Broumov na základě vydaného Usnesení touto komisí.

 • Dne 6.12.2019 provedla MP Broumov kontrolu bezdomovců společně s Úřadem práce. • Dne 26.11.2019 byl telefonicky nahlášen požár v zadní části vlakového nádraží. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že je zde firmou prováděno odstraňování náletů okolo kolejí a následné pálení na místě. Pálení řádně nahlášeno. • Dne 25.11.2019 v dopoledních hodinách byla provedena kontrola železničního podjezdu hlídkou MP Broumov společně s místostarostou panem Slezákem a vedoucí TS Broumov paní Hejnyšovou. Při této kontrole bylo zjištěno, že firma provádí opravu mostu bez patřičného povolení. Bylo nařízeno ukončení prací a uvedení vozovky a okolí mostu do původního stavu. • Dne 23.11.2019 vyjížděla hlídka MP na žádost operačního střediska PČR Hradec Králové k autobusu na ulici Vančurova. Na této ulici byl odstavený linkový autobus, který měl poškozené boční okno. Na místě bylo provedeno ohledání místa a zjištěno, že došlo k rozbití okna nejspíše kamenem. Hlídka MP se rozhodla prověřit blízké okolí a zjistit možné pachatele. Při zpáteční cestě na autobusové zastávce pod hotelem Veba seděli tři chlapci, kteří odpovídali popisu od vytěžených osob. Po rozhovoru s chlapci bylo zjištěno, že se jedná o pachatele, kteří poškodili sklo autobusu. Z tohoto důvodu byli chlapci odvezeni na OOPČR Broumov a předáni dozorčí službě, která danou věc řešila s řidičem autobusu. • Dne 23.11.2019 hlídka MP vyjížděla na telefonické oznámení , že někdo hází něco od hladomorny dolů na ulici Na Příkopech. Byl využit kamerový systém MKDS. Na místě přistiženi dva mladíci, věc bude předána na OSPOD Broumov.

 • Dne 22.11.2019 výjezd hlídky MP do ulice Dvořákova, kde se měli pohybovat dvě osoby v objektu „Jatek“. Na místě zjištěny osoby, které zde uklízely vnitřní prostory na žádost majitele objektu.

 • Dne 22.11.2019 měření rychlosti na ulici Kladská. • Dne 22.11.2019 telefonické oznámení, že v ulici Generála Svobody je olejová skvrna. Na místo přivolána jednotka HZS.

 • Dne 20.11.2019 výjezd hlídky MP do ulice Dlážděná, kde osoby v podnapilém stavu narušují veřejný pořádek. Po příjezdu na místo bylo hlídkou MP započato šetření dané věci. Posléze na místo přijela hlídka PČR Broumov a jedna z osob musela být spoutána ( použití donucovacích prostředků) a eskortována na OO PČR Broumov.

 • Dne 20.11.2019 bylo na MP nahlášeno odcizení jízdního kola u fotbalového hřiště. Na místě bylo zjištěno, že došlo k poškození zámku a odcizení kola. Proto byla na místo přivolána hlídka PČR Broumov.

 • Dne 20.11.2019 opět několikrát za den vyjížděla hlídka na oznámení, že dochází k podomnímu prodeji. Na místě hlídka prověřila osoby, které tuto činnost prováděli a následně věc předala k řešení na správní orgán.

 • Dne 19.11.2019 první výjezd hlídky MP na signál SOS O2, kde jsme zapojený do systému záchranných složek. Ve 23:54 hodin přišel na telefon MP Broumov signál SOS O2 na náhlou zástavu oběhu v ulici Solidarity. Hlídka vyrazila na místo, kde již s oživováním započala hlídka HZS. Na místě společně prováděli resuscitaci osoby do příjezdu RZS, která byla na cestě z Náchoda. Poté hlídka pomáhala s přenosem pacienta do vozidla RZS.

 • Dne 19.11.2019 hlídka MP Broumov pomáhala s převozem pacienta pečovatelské službě do Broumovské nemocnice a zpět. Tato asistence bude prováděna každý týden na základě předchozí domluvy mezi vedoucími obou složek.

  Od 22.10.2019 je možnost parkování vozidel v Pivovarském dvoře.  Dne 27.10.2019 byl odchycen pes na ul. Kladská a následně předán majiteli.  Dne 27.10.2019 v odpoledních hodinách byla provedena kontrola hřiště Emericha Ratha. Z důvodu nedělního uzavření sportoviště, hlídka musela děti vykázat z uvedeného prostoru.

  Dne 24.10.2019 bylo prováděno měření rychlosti na ulici Kladská. Bylo řešeno 8 přestupků překročení rychlosti.

  Dne 23.10.2019 na ulici Protifašistických bojovníků bylo zajištěno vozidlo technickým prostředkem proti odjezdu z důvodu opakovaného porušování dopravních přestupků.  Dne 15.10.2019 strážník MP Broumov udělal ukázku a prezentaci práce MP Broumov pro žáky 8. a 9. třídy ZŠ Meziměstí.  Dne 14.10.2019 byl nalezen mobilní telefon Samsung na Černé stezce. Telefon bude uložen na MP Broumov.  Dne 09.10.2019 v době od 09.30-10.45 hod. bylo provedeno měření rychlosti v obci Broumov na ulici Kladská. Měření přítomni 3 strážníci. Místo měření bylo vyznačeno dopravní značkou. Zjištěn 3x přestupek překročení rychlosti v obci (50km/h).  Dne 30.9.2019 asistovala MP Broumov u průjezdu nadměrného nákladu Broumovem.  Dne 29.9.2019 si hlídka MP všimla koní na Mírovém náměstí, při kontrole na místě zjistila. Že je zde uvázal občan Švýcarska, který takto cestuje po Evropě a hledal cestu na Meziměstí.  Dne 17.9.2019 bylo provedeno školení na obsluhu radaru u všech strážníků.  Neukáznění řidiči ve městě Broumov. Parkování na místech, kde je to zakázáno - zákaz zastavení v zóně. • Na základě písemné žádosti města Meziměstí byl započat odchyt polodivokých koček v obci Starostín. Odchycené kočky jsou předány ke kastraci do veterinární ordinace v Meziměstí. • Dne 16.9.2019 hlídka MP opět prověřovala odložený odpad za „Ambrou" v Olivětíně na základě žádosti od odboru Životního prostředí. • Dne 13.9.2019 byla hlídka MP Broumov přivolána k zabouchnutým dveřím bytu na adrese Dukelská 148. Na místě zjištěny okolnosti a stav. Poté byt otevřen za přítomnosti majitelky.

 • Dne 6.8.2019 po 19,00 hod hlídka MP Broumov usměrňovala provoz po dopravní nehodě motocyklu nad benzinovou pumpou. • Dne 1.8.2019 byla odchytnuta poštolka v chodbě domu čp. 105 a vypuštěna do přírody. • Dne 31.7.2019 bylo zaevidováno elektrokolo občana Broumova do evidence MP Broumov. • Dne 26.6.2019 proběhla ukázka pro MŠ Božanov. Za MP Broumov str. Korityák a služební pes Yukon z Třešňáku. • Dne 17.6.2019 MP Broumov za spolupráce OOP Broumov usměrňovala dopravu v obou směrech dopravního omezení z důvodu poškození hydraulické soustavy na vozidle, které dodávalo beton na stavbě v úseku dopravního omezení na ulici Střelnická. • Dne 4.6.2019 bylo zaevidováno další elektrokolo do evidence MP Broumov. • Nález mobilního telefonu zn. NOKIA cestou k ráji. • MP Broumov si zřídila mobilní platební terminál. • Dnešního dne 4.6.2019 hlídkou MP Broumov bylo provedeno měření rychlosti na ulici Kladská. Bylo řešeno 10 přestupků překročení rychlosti. Hlídka MP využila bankovní terminál k uhrazení příkazového bloku na pokutu na místě zaplacenou. Tato možnost byla kladně hodnocena cizinci. • Dne 13.5.2019 v 14:10 hodin na ulici Lidická přistižena hlídkou MP osoba při řízení motorového vozidla pod vlivem návykových látek a s zákazem řízení. Věc předána OOPČR Broumov k dalším úkonům. • Dne 10.5.2019 nám byla přivezena fenka jezevčíka, která byla nalezena ve Stárkově. Při přebrání feny bylo zjištěno tetovací číslo v uchu. Díky této informaci jsme prověřili registr psů Českého klubu jezevčíků. Zde se našel majitel chovatelské stanice a kontakt na něj. Během telefonickém rozhovoru s chovatelem z jižních Čech jsme zjistili současného majitele. Tento majitel byl telefonicky kontaktován a ihned si pro fenečku přijel z Ostaše.. • Dne 9.5.2019 MP Broumov za město Broumov položila věnec k výročí ukončení 2. Světové války. • Dne 9.5.2019 došlo k úpravě dopravního značení v ulici Protifašistických bojovníků. Touto změnou se zvětšilo místo pro parkování vozidel po úpravě dopravního značení z důvodu opravy zatáčky u „restaurace Střelnice“. • 04.05.2019 - Autovrak Polákovy domy - předáno Odboru životního prostředí. • Dne 25.02.2019 bylo zaevidováno další kolo občana Broumova do evidence Městské policie. Chceme tímto připomenout tuto možnost občanům. Více informací. • Dne 24.2.2019 byla hlídka MP Broumov přivolána na cyklostezku, kde byla odhozena injekční stříkačka. Děkujeme za zavolání a všímavost občanů. • Dne 20.2.2019 telefonicky oznámil občan Broumova, že procházel po chodníku na Malém náměstí a těsně vedle něj spadl kus omítky z domu čp. 165. • Nalezená věc ze dne 24. ledna 2019
  • Výběrové řízení na místo strážníka městské policie (Zveřejněno 15.01.2019. Lhůta pro podání přihlášky: 31.01.2019).


  • Asistence MP Broumov u dopravní nehody dne 11.1.2019 v 18,10 hodin na třídě Osvobození. Spolupráce s Hasiči Broumov, RZS a PČR.
  • Vážení občané, přátelé a kolegové, dovolte nám touto cestou popřát Vám i Vašim blízkým příjemně strávené vánoční svátky a mnoho úspěchů v následujícím roce, a to jak v osobním, tak i v pracovním životě.
  • Důležité upozornění: Občané se dopouští přestupku dle zákona 361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu, pokud parkují v zóně zákazu zastavení mimo vyznačená parkoviště. Dále pokud tvoří v některých případech překážky silničního provozu a tím zapříčinili neodvezení komunálního odpadu z ulice Máchova, znemožňují dopravní obslužnost Technickým službám, Hasičům, Zdravotní službě atd. Městská policie je nucena využít veškeré možnosti dle zákona.
  • Dne 26.11.2018 hlídka MP Broumov zajišťovala doprovod a usměrňovala dopravu při přepravě vánočního stromu z Rožmitálu do Broumova. Spolupráce s TS Broumov.
  • Odebrání psa na základě rozhodnutí Krajské veterinární správy dne 21.11.2018.


  • Dne 30.10.2018 spolupráce s Hasiči Broumov u sundání věžičky na staré Radnici, která upadla díky silnému větru.


  Archív zpráv: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012.

  Zpět na hlavní stránku


 • Copyright © Město Broumov 2012 - 2024, telefon: 491 504 222, 602 817 301
  Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
  Počet shlédnutí: 1584690