Zprávy z roku 2020:

Dne 18.11.2020 MP Broumov ve spolupráci TS Broumov převezli vánoční strom z ulice Tyršova na Mírové náměstí.

Dne 4.11.2020 v 14,30 hodin se našly klíče na ulici U Vodojemu. Uloženy jsou na MP Broumov.


Útulek je pro veřejnost uzavřen. Po předchozí telefonické domluvě je možné pouze venčení, adopce a donesení materiální pomoci.


Dne 27.10.2020 MP Broumov za město Broumov položilo věnec k státnímu svátku na počest vzniku samostatného československého státu.


Dne 11.9.2020 hlídka MP Broumov projížděla obcí Vernéřovice, kde byla zastavena a požádána o pomoc. Na místě poskytla první pomoc zraněné osobě, na místo přivolala PČR, HZS a RZS + vrtulník. Chci poděkovat kolegům, zasahujícím strážníkům za jejich práci. Strážník pověřený vedením MP Broumov Jaroslav Korityák.

Dne 23.8.2020 v 19,25 hodin vyjela hlídka MP Broumov na žádost PČR Broumov usměrňovat provoz po dopravní nehodě na křižovatku Velká Ves.

Dne 21.8.2020 vyjela hlídka MP Broumov na signál z SOS hodinek. Věc vyřešena na místě bez potřeby asistence jiné záchranné složky.


Dne 13.8.2020 byla hlídka MP Broumov přivolána do lesa v úseku Janovičky–Heřmánkovice. Zde přišli k lesním dělníkům dva psi.

Dne 10.8.2020 MP Broumov opět řeší odložený odpad na ulici Prokopa Holého.


Dne 27.7.2020 operátor MKDS spatřil pád člověka na zem na bývalém autobusovém nádraží. Na místo byla vyslána hlídka MP Broumov a dále přivolána posádka RZS Broumov.

Dne 17.7.2020 byl hlídkou MP Broumov usměrňován provoz na ulici Střelnická, kde zaměstnanci TS Broumov odstraňovali uschlý strom.


Dne 13.7.2020 hlídka MP Broumov zaevidovala nález dětského jízdního kola zn. OLPRAN.

Informace pro občany a návštěvníky Broumova o možnosti parkování v Pivovarském dvoře.
Dne 1.7.2020 bylo provedeno měření rychlosti vozidel na ulici Kladská.

Dne 1.7.2020 hlídky MP Broumov odchytla 3 psy na Janovičkách.

Dne 2.7.2020 hlídka MP Broumov asistovala zaměstnanci KVS Hradec Králové při odebírání 2 psů a kozy z nevhodných podmínek.

Dne 30.6.2020 hlídka MP Broumov usměrňovala provoz na ulici Střelnická z důvodu frézování vozovky a následně při pokládce asfaltového povrchu.


Dne 26.6.2020 vyjela hlídka MP Broumov na žádost PČR Broumov usměrňovat provoz do obce Jetřichov z důvodu dopravní nehody dvou nákladních automobilů.


Dne 9.6.2020 hlídka MP Broumov prováděla měření rychlosti projíždějících vozidel na třídě Masarykova.


Dne 8.6.2020 přijala MP Broumov nález občanského průkazu, který byl následně předán na Správní odbor města Broumov.


Dne 6.6.2020 v 23,55 hodin na základě záznamu z MKDS vyjela hlídka MP Broumov na třídu Masarykova, kde docházelo k rušení nočního klidu.


Dne 5.6. 2020 byla hlídka MP Broumov přivolána do potravin Šafář, kde došlo k drobné krádeži zboží.


Dne 3.6.2020 hlídka MP Broumov vyjela na kontrolu do Teplic nad Metují, kde prováděla kontrolu projíždějících vozidel po objížďce. Na místě řešeno několik dopravních přestupků – Příkazem na místě (blokovou pokutou).


Dne 3.6. a 4.6. 2020 hlídka MP Broumov prováděla měření rychlosti projíždějících vozidel na třídě Osvobození.


Dne 4.6.2020 byla hlídka MP Broumov přivolána do Šonova, kde řešila sousedské vztahy.


Dne 2.6.2020 strážnici MP Broumov nalezli kolo na Křinickém sídlišti, které zaevidovali a uložili na MP Broumov jako nález.


Dne 1.6.2020 hlídka MP Broumov spolupracovala s Dopravní zdravotní službou na transportu pacienta do zdravotnického zařízení v Novém Městě nad Metují.

Dne 1.6.2020 vyjela hlídka MP Broumov na signál SOS O2 do Křinic, kde asistovala posádce RZS Broumov a pomohla s transportem pacienta.


Dne 29.5.2020 hlídka MP Broumov prováděla měření rychlosti vozidel na třídě Masarykova.


Dne 24.5.2020 ve 21,35 hodin požádala dozorčí služba OO PČR v Broumov o spolupráci hlídku MP Broumov. Na PČR Broumov bylo oznámeno, že syn oznamovatelky chce spáchat sebevraždu oběšením v prostoru bývalého "mlýna". Hlídka vyjela na místo, kde našla na trámové konstrukci syna oznamovatelky. Použila nůž k přeříznutí lana, dále zajistila životní funkce. Na místo byla přivolána RZS a hlídka PČR.


Dne 22.5.2020 v 10,05 hod spolupráce s HZS Broumov při požáru domu Soukenická čp. 18, usměrňování provozu vozidel.Dne 21.5.2020 v 14,45 hod hlídka MP Broumov odchytla psa na ul. Komenského a následně se o něj přihlásil majitel.

Dne 19.5.2020 byla telefonicky přivolána hlídka MP Broumov do obce Heřmánkovice na odchyt hada v rodinném domě. Jednalo se o užovku, která byla vypuštěna do volné přírody.

Od 18.5.2020 je psí útulek Broumov opět v provozu.

Od 18.5.2020 je parkování na Mírovém náměstí opět zpoplatněné.


Dne 14.5.2020 při pěší hlídce strážníci MP Broumov zjistili, že v ulici Na Hradbách z jednoho neobydleného domu vytékají splašky na ulici. Věc řešena s vedením TS Broumov a majitelkou domu.

Dne 14.5.2020 strážníci MP Broumov vyjeli během jednoho dne 3x na signál PCO z objektů, ve všech případech se jednalo o chybu člověka, který chtěl objekt zakódovat či odkódovat.

Dne 14.5.2020 během noční služby strážníci vyjeli 2x na signál tlačítka SOS do pečovatelského domu.


Dne 13.5. a 14.5.2020 strážníci MP Broumov prováděli měření rychlosti na ulicích Alšova, Soukenická, třída Osvobození.


Dne 6.5.2020 hlídka MP Broumov provedla měření rychlosti na ulici Alšova. Na místě bylo řešeno 6 přestupků překročení rychlosti.


Dne 7.5.2020 v 6,10 hodin byla hlídka MP Broumov přivolána na ulici Tyršova, kde byl sražený bobr. Strážníci odstranili kadaver (uhynulé zvíře), který bude předán po telefonické domluvě na CHKO Broumovsko.


Dne 5.5.2020 měření rychlosti na třídě Masarykova.

Dne 28.4.2020 hlídka MP policie Broumov opět namátkově kontroluje průjezd vozidel na objízdné trase v Teplicích nad Metují, kde je průjezd vozidel pouze na povolení.


Dne 10.4.2020 v 20,38 hodin asistovala hlídka MP Broumov posádce HZS a RZS u přistání vrtulníku z důvodu dopravní nehody na parkovišti u prodejny Lidl. A dále převoz nezletilého syna zraněné osoby.
Dne 7.4.2020 v 21,58 hodin vyjela hlídka MP Broumov na signál z SOS hodinek do pečovatelského domu v Dělnických domech. Seniorka si zavolala o pomoc strážníky, protože upadla a nemohla sama vstát. Je nám ctí, že můžeme i takto pomáhat lidem.


Dne 7.4.2020 okolo 13,00 hodin nalezen svazek 5 klíčů v parku Alejka.


Na základě Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Broumov a Teplice nad Metují, provádějí strážníci MP Broumov kontrolu vozidel na objízdné trase v Teplicích nad Metují. Tento úsek je průjezdný pouze na povolení Městského úřadu Teplice nad Metují a dále jen pro obyvatele s trvalým pobytem.
Dne 6.4.2020 během hlídkové činnosti strážníci MP Broumov zjistili úhyn ryb v rybníku Břídlo (Olivětín). Vyrozuměn majitel pozemku.
Dne 24.3.2020 hlídka MP Broumov řešila odstavené vozidlo zn. Peugeot bez RZV v ulici Na Výsluní. Po zjištění potřebných údajů byla kontaktována majitelka vozu, vozidlo bylo ihned odstraněno.
Dne 18.3.2020 v 10,40 hod vyjela hlídka MP Broumov na žádost HZS ke zlomenému stromu přes cestu na ul. Smetanova naproti nemocnici, kde usměrňovala provoz. Na místo přivoláni pracovníci TS Broumov, kteří provedli odstranění stromu z vozovky.
Vážení občané,

Městská policie Broumov zavedla následují opatření z důvodu šíření koronaviru Covid-19.

Osobní kontakt strážníků s občany bude nadále probíhat pouze ve výjimečných a nezbytných případech.Prosím o kontaktování strážníků přes telefonní linku 491 504 222 a ve výjimečných případech linku 156, aby nebyla přetěžována. Doporučujeme oznamovat hlavně události ohrožující život a zdraví osob nebo hrozící škodu na majetku, která nesnese odkladu. Odpovědi na informace ohledně koronaviru Covid-19 požadujte na lince 1212. Přebírání nalezených psů bude pouze ve výjimečných a neodkladných případech. Nalezené věci prosím uschovejte u sebe a telefonicky oznamte na MP Broumov. Městská policie a PČR Broumov je i přes tyto opatření připravena zajišťovat bezpečnost občanů a ochranu majetku.

V této době bych rád požádal občany, aby důsledně dodržovali všechna omezení a opatření vydaná státem. Dále, aby občané byli k sobě navzájem ohleduplní.

Děkuji za pochopení, Jaroslav Korityák strážník MP Broumov.


Dne 13.3. v 21.55 hod. na základě oznámení hlídka MP vyjela na tř. Osvobození kde se po komunikaci pohyboval pes. Hlídka psa na místě odchytla a umístila do pohotovostního kotce na MP. Ve 22.40 hod. pes vrácen majiteli.
Dne 14.3. v 00.30 hod. hlídka MP asistovala Policii ČR v ul. U Horní brány při vykázání osoby.
Dne 13.03.2020 na základě oznámení občanů, hlídka MP vyjela na vlakové nádraží, kde bylo zjištěno poškození střechy. Na místo byla vyžádána asistence HZS.

Dne 27.2.2020 byla hlídka MP vyslána do ulice Třída Osvobození 49, kde asistovala výjezdu HZS při otvírání bytu.Dále hlídka MP Broumov vyjela na žádost ředitelky ZŠ Kladská do ulice Smetanova 79. Zde provedla kontrolu v bytě, zda se doma zdržuje žák školy, který nepřišel na vyučování. Mladík byl doma zastižen, proto byl vyslán do školy. Věc předána na OSPOD Broumov.

Dne 26.2.2020 byla hlídka MP Broumov přivolána na ulici Soukenická, kde byly dvě party lidí mezi sebou se hádající. Na místě se schylovalo k fyzickému napadení a proto byla přivolána hlídka PČR Broumov. Na místě bylo odebráno několik zbraní (klacků) a jedna osoba eskortována na PČR Broumov.Dne 12.2.2020 v 10,20 hod vyjela hlídka do Kláštera a zajistila nález kola, které zde bylo odstavené více dní bez zajištění. Kolo uloženo na MP Broumov.Dne 12.2.2020 v 03,00 hod vyjížděla hlídka MP Broumov na signál z SOS hodinek do pečovatelského domu v Broumově.

Dne 11.2.2020 v 14,15 hodin vyjela hlídka MP Broumov na telefonické oznámení, že pod schody u Hladomorny leží použitá injekční stříkačka. Tato stříkačka byla odborně sebrána a uložena do boxu na toxický materiál.
 • Dne 10.2.2020 po 14,20 hod vyjížděla hlídka MP Broumov k vyvráceným stromům přes vozovku do Benešova.
 • Dne 28.1.2020 v ranních hodinách byla hlídka MP Broumov požádána Operačním střediskem PČR Hradec Králové o přiložení „Technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla“ na vozidlo, které je odstaveno mezi Martínkovicemi a Božanovem.
 • Dne 28.1.2020 v odpoledních hodinách byla nalezena peněženka s doklady, z důvodu místní znalosti byl majitel informován o ztrátě a zanedlouho si peněženku vyzvedl na MP Broumov.

 • Dne 13.1.2020 v nočních hodinách provedla hlídka MP Broumov kontrolu restaurací, kde dříve byly herní automaty. Toto povolení na provozování herních automatů bylo platné do 31.12.2019. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení, tím že by provoz pokračoval.

 • Z důvodu opakovaného poškození schodů u vozovky v ulici Družstevní a z důvodu špatného (neoprávněného) parkovaní vozidel, zde bylo nainstalováno dopravní značení se zákazem stání. • Hlídka MP Broumov opakovaně řešila uložení odpadu v ulici U Dolní brány. • Dne 8.1.2020 ve spolupráci s OSPOD Broumov byla provedena kontrola trvalého bydliště chlapce, který je v současné době chovancem Dětského domova v Horním Maršově, z kterého utekl. Chlapec se sice v bytě trvalého bydliště ukrýval, ale důkladnou kontrolou byl nalezen. Dále bylo provedeno předvedení na OO PČR Broumov, kde byl předán DS k dalším úkonům.

 • Dne 9.1.2020 ve spolupráci s Pečovatelskou službou Broumov byl uskutečněn transport klienta na oční ambulanci v Polici nad Metují a zpět.

 • Ve dnech 31.12.2019 a 2.1.2020 bylo přes útulek řešeno 18 psů. Jeden z těchto psů byl dne 9.1.2020 předán zpět majiteli, který bydlí v Klodzku. Tento pes se lekl „petardy“ dne 31.12.2019 v Klodzku a byl odchycen 2.1.2020 v Broumově.

 • Dne 16.12.2019 hlídka MP předváděla dvě osoby k jednání Komise pro projednávání přestupků města Broumov na základě vydaného Usnesení touto komisí.

 • Dne 6.12.2019 provedla MP Broumov kontrolu bezdomovců společně s Úřadem práce. • Dne 26.11.2019 byl telefonicky nahlášen požár v zadní části vlakového nádraží. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že je zde firmou prováděno odstraňování náletů okolo kolejí a následné pálení na místě. Pálení řádně nahlášeno. • Dne 25.11.2019 v dopoledních hodinách byla provedena kontrola železničního podjezdu hlídkou MP Broumov společně s místostarostou panem Slezákem a vedoucí TS Broumov paní Hejnyšovou. Při této kontrole bylo zjištěno, že firma provádí opravu mostu bez patřičného povolení. Bylo nařízeno ukončení prací a uvedení vozovky a okolí mostu do původního stavu. • Dne 23.11.2019 vyjížděla hlídka MP na žádost operačního střediska PČR Hradec Králové k autobusu na ulici Vančurova. Na této ulici byl odstavený linkový autobus, který měl poškozené boční okno. Na místě bylo provedeno ohledání místa a zjištěno, že došlo k rozbití okna nejspíše kamenem. Hlídka MP se rozhodla prověřit blízké okolí a zjistit možné pachatele. Při zpáteční cestě na autobusové zastávce pod hotelem Veba seděli tři chlapci, kteří odpovídali popisu od vytěžených osob. Po rozhovoru s chlapci bylo zjištěno, že se jedná o pachatele, kteří poškodili sklo autobusu. Z tohoto důvodu byli chlapci odvezeni na OOPČR Broumov a předáni dozorčí službě, která danou věc řešila s řidičem autobusu. • Dne 23.11.2019 hlídka MP vyjížděla na telefonické oznámení , že někdo hází něco od hladomorny dolů na ulici Na Příkopech. Byl využit kamerový systém MKDS. Na místě přistiženi dva mladíci, věc bude předána na OSPOD Broumov.

 • Dne 22.11.2019 výjezd hlídky MP do ulice Dvořákova, kde se měli pohybovat dvě osoby v objektu „Jatek“. Na místě zjištěny osoby, které zde uklízely vnitřní prostory na žádost majitele objektu.

 • Dne 22.11.2019 měření rychlosti na ulici Kladská. • Dne 22.11.2019 telefonické oznámení, že v ulici Generála Svobody je olejová skvrna. Na místo přivolána jednotka HZS.

 • Dne 20.11.2019 výjezd hlídky MP do ulice Dlážděná, kde osoby v podnapilém stavu narušují veřejný pořádek. Po příjezdu na místo bylo hlídkou MP započato šetření dané věci. Posléze na místo přijela hlídka PČR Broumov a jedna z osob musela být spoutána ( použití donucovacích prostředků) a eskortována na OO PČR Broumov.

 • Dne 20.11.2019 bylo na MP nahlášeno odcizení jízdního kola u fotbalového hřiště. Na místě bylo zjištěno, že došlo k poškození zámku a odcizení kola. Proto byla na místo přivolána hlídka PČR Broumov.

 • Dne 20.11.2019 opět několikrát za den vyjížděla hlídka na oznámení, že dochází k podomnímu prodeji. Na místě hlídka prověřila osoby, které tuto činnost prováděli a následně věc předala k řešení na správní orgán.

 • Dne 19.11.2019 první výjezd hlídky MP na signál SOS O2, kde jsme zapojený do systému záchranných složek. Ve 23:54 hodin přišel na telefon MP Broumov signál SOS O2 na náhlou zástavu oběhu v ulici Solidarity. Hlídka vyrazila na místo, kde již s oživováním započala hlídka HZS. Na místě společně prováděli resuscitaci osoby do příjezdu RZS, která byla na cestě z Náchoda. Poté hlídka pomáhala s přenosem pacienta do vozidla RZS.

 • Dne 19.11.2019 hlídka MP Broumov pomáhala s převozem pacienta pečovatelské službě do Broumovské nemocnice a zpět. Tato asistence bude prováděna každý týden na základě předchozí domluvy mezi vedoucími obou složek.

  Od 22.10.2019 je možnost parkování vozidel v Pivovarském dvoře.  Dne 27.10.2019 byl odchycen pes na ul. Kladská a následně předán majiteli.  Dne 27.10.2019 v odpoledních hodinách byla provedena kontrola hřiště Emericha Ratha. Z důvodu nedělního uzavření sportoviště, hlídka musela děti vykázat z uvedeného prostoru.

  Dne 24.10.2019 bylo prováděno měření rychlosti na ulici Kladská. Bylo řešeno 8 přestupků překročení rychlosti.

  Dne 23.10.2019 na ulici Protifašistických bojovníků bylo zajištěno vozidlo technickým prostředkem proti odjezdu z důvodu opakovaného porušování dopravních přestupků.  Dne 15.10.2019 strážník MP Broumov udělal ukázku a prezentaci práce MP Broumov pro žáky 8. a 9. třídy ZŠ Meziměstí.  Dne 14.10.2019 byl nalezen mobilní telefon Samsung na Černé stezce. Telefon bude uložen na MP Broumov.  Dne 09.10.2019 v době od 09.30-10.45 hod. bylo provedeno měření rychlosti v obci Broumov na ulici Kladská. Měření přítomni 3 strážníci. Místo měření bylo vyznačeno dopravní značkou. Zjištěn 3x přestupek překročení rychlosti v obci (50km/h).  Dne 30.9.2019 asistovala MP Broumov u průjezdu nadměrného nákladu Broumovem.  Dne 29.9.2019 si hlídka MP všimla koní na Mírovém náměstí, při kontrole na místě zjistila. Že je zde uvázal občan Švýcarska, který takto cestuje po Evropě a hledal cestu na Meziměstí.  Dne 17.9.2019 bylo provedeno školení na obsluhu radaru u všech strážníků.  Neukáznění řidiči ve městě Broumov. Parkování na místech, kde je to zakázáno - zákaz zastavení v zóně. • Na základě písemné žádosti města Meziměstí byl započat odchyt polodivokých koček v obci Starostín. Odchycené kočky jsou předány ke kastraci do veterinární ordinace v Meziměstí. • Dne 16.9.2019 hlídka MP opět prověřovala odložený odpad za „Ambrou" v Olivětíně na základě žádosti od odboru Životního prostředí. • Dne 13.9.2019 byla hlídka MP Broumov přivolána k zabouchnutým dveřím bytu na adrese Dukelská 148. Na místě zjištěny okolnosti a stav. Poté byt otevřen za přítomnosti majitelky.

 • Dne 6.8.2019 po 19,00 hod hlídka MP Broumov usměrňovala provoz po dopravní nehodě motocyklu nad benzinovou pumpou. • Dne 1.8.2019 byla odchytnuta poštolka v chodbě domu čp. 105 a vypuštěna do přírody. • Dne 31.7.2019 bylo zaevidováno elektrokolo občana Broumova do evidence MP Broumov. • Dne 26.6.2019 proběhla ukázka pro MŠ Božanov. Za MP Broumov str. Korityák a služební pes Yukon z Třešňáku. • Dne 17.6.2019 MP Broumov za spolupráce OOP Broumov usměrňovala dopravu v obou směrech dopravního omezení z důvodu poškození hydraulické soustavy na vozidle, které dodávalo beton na stavbě v úseku dopravního omezení na ulici Střelnická. • Dne 4.6.2019 bylo zaevidováno další elektrokolo do evidence MP Broumov. • Nález mobilního telefonu zn. NOKIA cestou k ráji. • MP Broumov si zřídila mobilní platební terminál. • Dnešního dne 4.6.2019 hlídkou MP Broumov bylo provedeno měření rychlosti na ulici Kladská. Bylo řešeno 10 přestupků překročení rychlosti. Hlídka MP využila bankovní terminál k uhrazení příkazového bloku na pokutu na místě zaplacenou. Tato možnost byla kladně hodnocena cizinci. • Dne 13.5.2019 v 14:10 hodin na ulici Lidická přistižena hlídkou MP osoba při řízení motorového vozidla pod vlivem návykových látek a s zákazem řízení. Věc předána OOPČR Broumov k dalším úkonům. • Dne 10.5.2019 nám byla přivezena fenka jezevčíka, která byla nalezena ve Stárkově. Při přebrání feny bylo zjištěno tetovací číslo v uchu. Díky této informaci jsme prověřili registr psů Českého klubu jezevčíků. Zde se našel majitel chovatelské stanice a kontakt na něj. Během telefonickém rozhovoru s chovatelem z jižních Čech jsme zjistili současného majitele. Tento majitel byl telefonicky kontaktován a ihned si pro fenečku přijel z Ostaše.. • Dne 9.5.2019 MP Broumov za město Broumov položila věnec k výročí ukončení 2. Světové války. • Dne 9.5.2019 došlo k úpravě dopravního značení v ulici Protifašistických bojovníků. Touto změnou se zvětšilo místo pro parkování vozidel po úpravě dopravního značení z důvodu opravy zatáčky u „restaurace Střelnice“. • 04.05.2019 - Autovrak Polákovy domy - předáno Odboru životního prostředí. • Dne 25.02.2019 bylo zaevidováno další kolo občana Broumova do evidence Městské policie. Chceme tímto připomenout tuto možnost občanům. Více informací. • Dne 24.2.2019 byla hlídka MP Broumov přivolána na cyklostezku, kde byla odhozena injekční stříkačka. Děkujeme za zavolání a všímavost občanů. • Dne 20.2.2019 telefonicky oznámil občan Broumova, že procházel po chodníku na Malém náměstí a těsně vedle něj spadl kus omítky z domu čp. 165. • Nalezená věc ze dne 24. ledna 2019
  • Výběrové řízení na místo strážníka městské policie (Zveřejněno 15.01.2019. Lhůta pro podání přihlášky: 31.01.2019).


  • Asistence MP Broumov u dopravní nehody dne 11.1.2019 v 18,10 hodin na třídě Osvobození. Spolupráce s Hasiči Broumov, RZS a PČR.
  • Vážení občané, přátelé a kolegové, dovolte nám touto cestou popřát Vám i Vašim blízkým příjemně strávené vánoční svátky a mnoho úspěchů v následujícím roce, a to jak v osobním, tak i v pracovním životě.
  • Důležité upozornění: Občané se dopouští přestupku dle zákona 361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu, pokud parkují v zóně zákazu zastavení mimo vyznačená parkoviště. Dále pokud tvoří v některých případech překážky silničního provozu a tím zapříčinili neodvezení komunálního odpadu z ulice Máchova, znemožňují dopravní obslužnost Technickým službám, Hasičům, Zdravotní službě atd. Městská policie je nucena využít veškeré možnosti dle zákona.
  • Dne 26.11.2018 hlídka MP Broumov zajišťovala doprovod a usměrňovala dopravu při přepravě vánočního stromu z Rožmitálu do Broumova. Spolupráce s TS Broumov.
  • Odebrání psa na základě rozhodnutí Krajské veterinární správy dne 21.11.2018.


  • Dne 30.10.2018 spolupráce s Hasiči Broumov u sundání věžičky na staré Radnici, která upadla díky silnému větru.


 • Copyright © Město Broumov 2012 - 2022, telefon: 491 504 222, 602 817 301
  Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
  Počet shlédnutí: 1564649