Aktuality:

  Zpráva o činnosti městské policie za měsíc listopad
 • Odchytili jsme psa v Olivětíně a následně ho předali majiteli.
 • Spolupracovali jsme s hlídkou PČR Broumov u zajištění místa trestného činu v Meziměstí.
 • Ohradili jsme prostor na Mírovém náměstí, kde při silném větru padala omítka z domu.
 • Zajistili jsme prostor a pomoc osobě bez domova po pádu stromu v parčíku u Penny Marketu.
 • Vytyčili jsme také prostor kolem starého pivovaru z důvodu pádu omítky.
 • Spolupracovali jsme s odborem sociálních věcí a zdravotnictví při kontrole rodin v místě trvalého bydliště.
 • Převezli jsme seniory do pečovatelského domu v ulici Dělnické domy.
 • Vyjeli jsme 3 x na signál SOS hodinek.
 • Prověřili jsme informace, které se týkaly dětí hrajících si na železničních vagonech.
 • Položili jsme věnec k památníku obětem válek.
 • Zaevidovali jsme nález peněženky a následně ji předali majitelce.
 • Ve dvou případech jsme provedli exekuci společně s odborem finančním a školství.
 • Odchytili jsme volně se pohybujícího psa a umístili ho do útulku.
 • Převzali jsme peněženku v Lidlu a následně ji předali majitelce.
 • Spolupracovali jsme s MP Hronov při zjišťování pobytu osoby.
 • Spolupracovali jsme s Úřadem práce při kontrole osob provádějících výkopové práce.
 • Prověřovali jsme informace o kamenech ležících na kolejích v Olivětíně.
 • Předali jsme kamerový záznam PČR Broumov pro jejich potřeby.
 • Prověřili jsme adresu, kde by se mohl schovávat chovanec diagnostického ústavu.
 • Kontrolovali jsme vozidlo v ulici Kladská, které bylo v příkopu bez řidiče.
 • Řešili jsme dvě krádeže zboží v Penny Marketu.
 • Spolupracovali jsme s TS města Broumov při převozu poničeného dopravního značení po silném větru.
 • Odchytili jsme psa v Ruprechticích na základě veřejnoprávní smlouvy.
 • Řešili jsme odložený autovrak v Teplicích nad Metují na základě veřejnoprávní smlouvy.
 • Kontrolovali jsme nezajištěný výkop v ulici Hvězdecká.
 • Vyjeli jsme ke dvěma odstaveným autovrakům v ulici Soukenická.
 • Ve dvou případech jsme předali záznam z kamerového systému pro potřeby Kriminální policie Náchod.
 • Převzali jsme nález platební karty v Penny Marketu a následně ji předali majiteli.
 • Kontrolovali jsme podnapilého muže u vlakového nádraží.
 • Spolupracovali jsme s TS města Broumov při převozu vánočního stromu na Mírové náměstí.
 • Prověřili jsme informace o uvolněném kanálu na Hejtmánkovickém mostu.
 • Kontrolovali jsme podnapilého muže v ulici Dělnické domy.
 • Na žádost PČR Broumov jsme namontovali „botičku“ na vozidlo.
Dne 16.11.2021 na žádost OOPČR Broumov byl na vozidlo připevněn technický prostředek proti odjezdu vozidla.  V měsíci říjnu hlídka MP Broumov...
 • řešila děti na střeše obchodu Konzum.
 • přivolala Rychlou záchrannou službu Broumov ke spící osobě u autoškoly.
 • na žádost Policie ČR Broumov prověřovala informace o zkolabování osoby na hřbitově.
 • vyhradila prostor na Mírovém náměstí pro oslavu sv. Václava, dohlížela na průběh akce a usměrňovala provoz.
 • předala záznamy z kamerového systému pro Policii ČR Broumov potřebné v trestním řízení.
 • spolupracovala s Policii ČR Broumov při převozu nalezeného motocyklu.
 • vyjela na signál z SOS hodinek.
 • měřila rychlost v ulici Kladská a třída Masarykova.
 • využila fotopasti u kontejnerových míst na odpad.
 • zajistila skupinu mladíků, kteří udělali nepořádek v parku Alejka.
 • řešila na místě rušení nočního klidu v ulici Generála Svobody.
 • zajistila nález peněženky a následně ji předala majiteli.
 • odchytila netopýra na nádraží ČD a vypustila ho do volné přírody.
 • kontrolovala ustájení zvířat s pracovníkem krajské veterinární správy.
 • řešila odložený odpad a autovraky v Teplicích nad Metují.
 • kontrolovala a následně řešila parkování osobních vozidel na vyhrazeném parkovišti pro autobusy (parkoviště pod gymnáziem).
 • zajistila nález peněženky s doklady, které předala na příslušné odbory MěÚ Broumov.
 • prověřila informace o položených kamenech na vlakových kolejích v Olivětíně.
 • asistovala odboru finančnímu a školství při exekucích.
 • zajistila nález mobilního telefonu a následně ho předala majiteli.
 • zajistila a předala záznam z kamerového systému pro potřeby kriminální policie Náchod.
 • spolupracovala s odborem sociálních věcí a zdravotnictví při převozu seniorů.
 • 28 x vyjela na signál pultu centrální ochrany z objektů.
  V měsíci září hlídka MP Broumov...
 • vyjela na signál z SOS hodinek - pomoc seniorům.
 • řešila rušení nočního klidu v ulici Havlíčkova.
 • zajistila okolí dopravní nehody v ulici Střelnická a předala jej hlídce OOP ČR Broumov.
 • odchytila psa u autoškoly a následně ho umístila do útulku.
 • vyjela kvůli rušení nočního klidu na Janovičkách.
 • odchytila psa na autobusovém nádraží a následně ho předala majiteli.
 • spolupracovala se sociálním odborem při kontrole jejich klientů.
 • zaevidovala nález dětského jízdního kola u Cyklodomu.
 • odstranila kadáver kočky v ulici Alšova.
 • odchytila psa a následně ho předala majiteli v Luční ulici.
 • na základě záznamu z MKDS dohledala vozidlo, které vysypalo odpad u železničního mostu v Olivětíně.
 • řešila parkování osobních vozidel na vyhrazených místech pro autobusy.
 • opakovaně vykázala bezdomovce ze ZUŠ Broumov.
 • spolupracovala s TS Broumov při obnově vodorovného dopravního značení na parkovišti u městského úřadu, polikliniky a restaurace Střelnice.
 • řešila poškození zámku garáže a možné vloupání do objektu.
 • pomohla ženě, která upadla ve Schrollově parku a nemohla sama vstát.
 • odchytila psa a následně ho předala majitelce v Hesseliově ulici.
 • poskytla pomoc zraněnému člověku v Žižkově ulici a přivolala posádku RZS Broumov.
 • společně s hlídkou OOP ČR Broumov řešila rušení nočního klidu na nádraží v Meziměstí.
 • doručovala písemnosti pro odbor dopravy.
 • zaevidovala nález dětského jízdního kola na sídlišti Spořilov.
 • zajistila dopravní značení z důvodu výkopových prací v ulici Pionýrská.
 • spolupracovala se Zdravotní dopravní službou při transportu pacientky do bytu v 2. patře bytového domu.
 • měřila rychlost v ulicích Smetanova, Kladská, Soukenická a třída Osvobození.
 • 14 x vyjela na signál PCO z objektů.
 • zaevidovala nález mobilního telefonu.
 • spolupracovala s bezpečnostní agenturou ve firmě Veba, dle záznamu MKDS vnikli do objektu firmy dva mladíci přes plot.
Dne 3.9.2021 bylo provedeno měření rychlosti na ulicích Smetanova a třída Osvobození.Dne 30.8.2021 hlídka MP Broumov odchytla psa v prostoru nádraží. Pes byl převezen na útulek a následně předán majiteli.Dne 28.8.2021 hlídka MP Broumov zajistila místo dopravní nehody na ulici Střelnická. Na místě věc předala hlídce OO PČR Broumov.Dne 19.8.2021 v nočních hodinách byla hlídka MP Broumov přivolána k rodinnému domu, kde byl ze zahrady slyšet hluk. Při kontrole hlídka zjistila, že ve vjezdové bráně je uvízlá srna. Strážníci srnu vyprostili a vypustili do volné přírody.Dne 17.8.2021 hlídka MP Broumov byla přivolána do obce Zdoňov, kde odchytla psa. Dne 18.8.2021 pes převezen na útulek. Hledá se majitel psa.Za poslední týden byly zaevidovány dva nálezy jízdních kol na MP Broumov. Kola uloženy na MP.Dne 29.7.2021 bylo na MP Broumov nahlášeno, že v zatáčce u restaurace Střelnice je na vozovce rozsypaný štěrk. Z důvodu dovolené na ÚS Broumov bylo požádáno vedení TS Broumov o možný úklid štěrku. Za přítomnosti strážníků MP Broumov byl proveden úklid pracovníky VPP - TS Broumov.Dne 28.7.2021 byly nalezeny klíče na ulici Komenského.Dne 21.7.2021 MP Broumov přijala nález klíčů ztracených v Broumově na Mírovém náměstí.Dne 27.6.2021 byla předána informace od MP Police nad Metují, že v prostoru Jetřichovské křižovatky je poškozený poklop kanálu. Na místě byl zjištěn stav a přivolána jednotka HZS Broumov z důvodu oleje na vozovce.Dne 10.6.2021 hlídka MP broumov byla přivolána do ulice K Ráji, kde došlo ke zranění osoby. Na místo byla přivolána posádka RZS Broumov.Dne 10.6.2021 hlídka MP Broumov prověřovala signál PCO z objektu. Při obchůzce po okolí byl zjištěn kouř z trafostanice u kotelny na Křinickém sídlišti. Na místo byla přivolána posádka HZS Broumov, která provedla hašení počátku požáru.Dne 5.6.2021 byla hlídka MP Broumov přivolána k prodejně Penny market, kde v předešlou noc někdo vhodil plné popelnice do Liščího potoka.Dne 28.5.2021 hlídka MP Broumov prováděla měření rychlosti na ulici Kladská a třída Osvobození.Dne 28.5.2021 na žádost PČR Broumov byl přiložen na vozidlo technický prostředek proti odjezdu vozidla.Dne 9.5.2021 hlídka MP Broumov prováděla měření rychlosti na třídě Osvobození.Dne 7.5.2021 strážníci MP Broumov uctili památku k výročí osvobození republiky (ukončení 2. světové války) položením věnce za Město Broumov.Byly přijaty nálezy – mobilní telefon a klíče, uloženy na MP Broumov.Dne 1.5.2021 byla hlídka MP Broumov přivolána k řece Stěnavě, kde se nacházel uhynulý čáp. Bylo provedeno odstranění kadaveru a nahlášení úhynu do Kroužkovací stanice.Dne 29.4.2021 strážníci MP Broumov prováděli měření rychlosti na ulici Kladská, Soukenická a třída Osvobození.Dne 23.4.2021 hlídka MP Broumov přijala nález jízdního kola, které je uloženo na MP Broumov.Dne 19.4.2021 hlídka MP Broumov usměrňovala provoz z důvodu poškozené pneumatiky na přívěsu za traktorem.Dále ve spolupráci s HSZ Broumov hlídka MP Broumov odchytla mládě poštolky, která byla v řece Stěnavě.Dne 15.4.2021 strážníci MP Broumov usměrňovali provoz na ulici Přadlácká, kde firma zajišťující výměnu oken musela použít k manipulaci manipulační techniku.Dne 8.3.2021 strážníci MP Broumov provedli zaevidování elektrokol do evidence. Jedná se o elektrokola, která jsou připravena k zapůjčení v cyklodomu Broumov.Dne 8.3.2021 hlídka MP Broumov odstranila kadaver uhynulé kočky na ulici Kladská.
Dne 4.3.2021 byla hlídka MP Broumov požádána operačním střediskem KZS Hradec Králové o asistenci v Meziměstí. Na místě se nacházel bezdomovec v kontejnéru, který měl zdravotní problémy. Hlídka na místo přivolala posádku RZS Broumov a pomohla s jeho transportem.
Dne 1.3.2021 hlídky MP Broumov důsledně kontrolují dodržování vládního nařízení. Od 1.3. jsou ve městě Broumov uzavřeny všechny hřiště.
Dne 21.2.2021 byl v parku Alejka nalezen mobilní telefon, který byl následně předán na služebně MP Broumov majiteli.
Dne 20.2.2021 hlídka MP Broumov zajistila odhozenou použitou injekční stříkačku na třídě Masarykova. Injekční stříkačka byla uložena do speciálního boxu.
Dne 14.2.2021 hlídka MP Broumov musela částečně omezit průchod chodců po chodníku na ulici Generála Svobody z důvodu padajícího ledu.Dne 1.2.2021 hlídka MP Broumov zajistila místo dopravní nehody na ulici Kladská.
Dne 20. 1. 2021 prováděla kontrolu zaparkovaných vozidel v ulici Na Pláni. Zde zaevidovala a označila vozidlo, které bylo na místě zaparkované a nemělo připevněné RZV. Je to snaha MP Broumov zajistit dostatek parkovacích míst pro ostatní občany (řidiče) Broumova.


Dne 15.1.2021 hlídka MP Broumov zajistila místo dopravní nehody a dále usměrňovala provoz.
Od 9.1.2021 vyčlenění strážníci vypomáhají v domově s pečovatelskou službou Broumov.

Zpět na hlavní stránku


Copyright © Město Broumov 2012 - 2022, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1564656