Aktuality:


  Dne 15.10.2019 strážník MP Broumov udělal ukázku a prezentaci práce MP Broumov pro žáky 8. a 9. třídy ZŠ Meziměstí.  Dne 14.10.2019 byl nalezen mobilní telefon Samsung na Černé stezce. Telefon bude uložen na MP Broumov.  Dne 09.10.2019 v době od 09.30-10.45 hod. bylo provedeno měření rychlosti v obci Broumov na ulici Kladská. Měření přítomni 3 strážníci. Místo měření bylo vyznačeno dopravní značkou. Zjištěn 3x přestupek překročení rychlosti v obci (50km/h).  Dne 30.9.2019 asistovala MP Broumov u průjezdu nadměrného nákladu Broumovem.  Dne 29.9.2019 si hlídka MP všimla koní na Mírovém náměstí, při kontrole na místě zjistila. Že je zde uvázal občan Švýcarska, který takto cestuje po Evropě a hledal cestu na Meziměstí.  Dne 17.9.2019 bylo provedeno školení na obsluhu radaru u všech strážníků.  Neukáznění řidiči ve městě Broumov. Parkování na místech, kde je to zakázáno - zákaz zastavení v zóně. • Na základě písemné žádosti města Meziměstí byl započat odchyt polodivokých koček v obci Starostín. Odchycené kočky jsou předány ke kastraci do veterinární ordinace v Meziměstí. • Dne 16.9.2019 hlídka MP opět prověřovala odložený odpad za „Ambrou" v Olivětíně na základě žádosti od odboru Životního prostředí. • Dne 13.9.2019 byla hlídka MP Broumov přivolána k zabouchnutým dveřím bytu na adrese Dukelská 148. Na místě zjištěny okolnosti a stav. Poté byt otevřen za přítomnosti majitelky.

 • Dne 6.8.2019 po 19,00 hod hlídka MP Broumov usměrňovala provoz po dopravní nehodě motocyklu nad benzinovou pumpou. • Dne 1.8.2019 byla odchytnuta poštolka v chodbě domu čp. 105 a vypuštěna do přírody. • Dne 31.7.2019 bylo zaevidováno elektrokolo občana Broumova do evidence MP Broumov. • Dne 26.6.2019 proběhla ukázka pro MŠ Božanov. Za MP Broumov str. Korityák a služební pes Yukon z Třešňáku. • Dne 17.6.2019 MP Broumov za spolupráce OOP Broumov usměrňovala dopravu v obou směrech dopravního omezení z důvodu poškození hydraulické soustavy na vozidle, které dodávalo beton na stavbě v úseku dopravního omezení na ulici Střelnická. • Dne 4.6.2019 bylo zaevidováno další elektrokolo do evidence MP Broumov. • Nález mobilního telefonu zn. NOKIA cestou k ráji. • MP Broumov si zřídila mobilní platební terminál. • Dnešního dne 4.6.2019 hlídkou MP Broumov bylo provedeno měření rychlosti na ulici Kladská. Bylo řešeno 10 přestupků překročení rychlosti. Hlídka MP využila bankovní terminál k uhrazení příkazového bloku na pokutu na místě zaplacenou. Tato možnost byla kladně hodnocena cizinci. • Dne 13.5.2019 v 14:10 hodin na ulici Lidická přistižena hlídkou MP osoba při řízení motorového vozidla pod vlivem návykových látek a s zákazem řízení. Věc předána OOPČR Broumov k dalším úkonům. • Dne 10.5.2019 nám byla přivezena fenka jezevčíka, která byla nalezena ve Stárkově. Při přebrání feny bylo zjištěno tetovací číslo v uchu. Díky této informaci jsme prověřili registr psů Českého klubu jezevčíků. Zde se našel majitel chovatelské stanice a kontakt na něj. Během telefonickém rozhovoru s chovatelem z jižních Čech jsme zjistili současného majitele. Tento majitel byl telefonicky kontaktován a ihned si pro fenečku přijel z Ostaše.. • Dne 9.5.2019 MP Broumov za město Broumov položila věnec k výročí ukončení 2. Světové války. • Dne 9.5.2019 došlo k úpravě dopravního značení v ulici Protifašistických bojovníků. Touto změnou se zvětšilo místo pro parkování vozidel po úpravě dopravního značení z důvodu opravy zatáčky u „restaurace Střelnice“. • 04.05.2019 - Autovrak Polákovy domy - předáno Odboru životního prostředí. • Dne 25.02.2019 bylo zaevidováno další kolo občana Broumova do evidence Městské policie. Chceme tímto připomenout tuto možnost občanům. Více informací. • Dne 24.2.2019 byla hlídka MP Broumov přivolána na cyklostezku, kde byla odhozena injekční stříkačka. Děkujeme za zavolání a všímavost občanů. • Dne 20.2.2019 telefonicky oznámil občan Broumova, že procházel po chodníku na Malém náměstí a těsně vedle něj spadl kus omítky z domu čp. 165. • Nalezená věc ze dne 24. ledna 2019
 • Výběrové řízení na místo strážníka městské policie (Zveřejněno 15.01.2019. Lhůta pro podání přihlášky: 31.01.2019).


 • Asistence MP Broumov u dopravní nehody dne 11.1.2019 v 18,10 hodin na třídě Osvobození. Spolupráce s Hasiči Broumov, RZS a PČR.
 • Vážení občané, přátelé a kolegové, dovolte nám touto cestou popřát Vám i Vašim blízkým příjemně strávené vánoční svátky a mnoho úspěchů v následujícím roce, a to jak v osobním, tak i v pracovním životě.
 • Důležité upozornění: Občané se dopouští přestupku dle zákona 361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu, pokud parkují v zóně zákazu zastavení mimo vyznačená parkoviště. Dále pokud tvoří v některých případech překážky silničního provozu a tím zapříčinili neodvezení komunálního odpadu z ulice Máchova, znemožňují dopravní obslužnost Technickým službám, Hasičům, Zdravotní službě atd. Městská policie je nucena využít veškeré možnosti dle zákona.
 • Dne 26.11.2018 hlídka MP Broumov zajišťovala doprovod a usměrňovala dopravu při přepravě vánočního stromu z Rožmitálu do Broumova. Spolupráce s TS Broumov.
 • Odebrání psa na základě rozhodnutí Krajské veterinární správy dne 21.11.2018.


 • Dne 30.10.2018 spolupráce s Hasiči Broumov u sundání věžičky na staré Radnici, která upadla díky silnému větru.


Copyright © Město Broumov 2012 - 2019, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1192494