Covid-19:


  Vážení občané,

  Městská policie Broumov zavedla následují opatření z důvodu šíření koronaviru Covid-19.

  Osobní kontakt strážníků s občany bude nadále probíhat pouze ve výjimečných a nezbytných případech.Prosím o kontaktování strážníků přes telefonní linku 491 504 222 a ve výjimečných případech linku 156, aby nebyla přetěžována. Doporučujeme oznamovat hlavně události ohrožující život a zdraví osob nebo hrozící škodu na majetku, která nesnese odkladu. Odpovědi na informace ohledně koronaviru Covid-19 požadujte na lince 1212. Přebírání nalezených psů bude pouze ve výjimečných a neodkladných případech. Nalezené věci prosím uschovejte u sebe a telefonicky oznamte na MP Broumov. Městská policie a PČR Broumov je i přes tyto opatření připravena zajišťovat bezpečnost občanů a ochranu majetku.

  V této době bych rád požádal občany, aby důsledně dodržovali všechna omezení a opatření vydaná státem. Dále, aby občané byli k sobě navzájem ohleduplní.

  Děkuji za pochopení, Jaroslav Korityák strážník MP Broumov.


  Zpět na hlavní stránku


Copyright © Město Broumov 2012 - 2021, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1426197