Podmínky pro převzetí psa z útulku:

Každý, kdo si chce osvojit zvíře z našeho útulku, musí splňovat následující podmínky:
  • musí mít platný občanský průkaz
  • musí to být osoba starší 18 - ti let
Měli byste vědět:

Nalezení psi jsou ve správě města Broumova jeden rok. Po tuto dobu si můžete převzít psa pouze do opatrovnictví a pokud se v této ochranné lhůtě ozve puvodní majitel, musí mu být pejsek vydán. To se stává jen v ojedinělých případech, protože pokud má o psa majitel skutečný zájem, ozve se do týdne po jeho ztrátě. Jestliže by tento případ skutečně nastal, musí původní majitel, osvojiteli uhradit vzniklé náklady, které byly spojeny s chovem psa. Po uplynutí ochranné lhůty, která se započítává od dne, kdy byl pes nalezen, se osvojitel stává právoplatným majitelem psa.

Poplatek za psa snížen po celou dobu chování psa o 80%, nový majitel bude platit pouze 20% z částky za chov psa.

Počítejte s tím, že...

  • Pes z útulku může mít určité zlozvyky, které se u něj nepodařilo odhalit. Správnou a trpělivou výchovou se však většina z nich dá odstranit.
  • Pes nebude poslouchat ihned po převzetí. Je nutné jej vychovávat, mít s ním trpělivost a usnadnit mu překonání nedůvěry z nového prostředí.
  • Neočekávejte, že psi, které již máte doma, přijmou nového společníka okamžitě za svého. Zprvu jej budou brát jako vetřelce. Chce to čas a výchovný zásah majitele!
  • Přestože je pes v útulku několikrát vyšetřen veterinárním lékařem, mohou se u něj po převzetí objevit zdravotní potíže. Například - průjem v důsledku stresu z nového prostředí, náhlá změna stravy. Kašel, chřipka má stejně jako u lidí určitou inkubační dobu, a tak se může projevit později.
  • V prvních dnech musíte mít psa neustále na vodítku, aby jste předešli jeho útěku.

Pokud vás tyto informace neodradily a rozhodli jste se převzít si od nás pejska - "Děkujeme vám".


Zpět na hlavní stránkuCopyright © Město Broumov 2012 - 2022, telefon: 491 504 222, 602 817 301
Telefon útulku pro psy: 721 543 498 - Jana Slováková
Počet shlédnutí: 1550189